Wojewódzki Konkurs „Łódzkie na mapach 2023”

Wystartował wojewódzki konkurs pt. „Łódzkie na mapach 2023”, który skierowany jest do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na dowolnym kierunku.

 

plakat promujący Wojewódzkim Konkursie „Łódzkie na mapach 2023”.

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy na temat regionu łódzkiego oraz popularyzacja cyfrowych map tematycznych, jako narzędzia kształcenia wykorzystującego możliwości i funkcjonalności Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl]www.geoportal.lodzkie.pl). 

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu cyfrowej mapy prezentującej wybrany temat w odniesieniu przestrzennym na terenie województwa łódzkiego. 

Warunkiem udziału Uczestnika w konkursie jest bycie studentem szkoły/uczelni mieszczącej się na terenie województwa łódzkiego lub zameldowanie na pobyt stały na terenie województwa łódzkiego. Dopuszczeni do udziału w konkursie zostają także absolwenci uczelni wyższych roku 2023.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 22 października 2023 r., każdy uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia konkursowego. 

Konkurs jest realizowany przez Departament Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - informacje o konkursie można otrzymać wysyłając pytania na adres e-mail: gw.sekretariat@lodzkie.pl  lub telefonicznie pod numerem telefonu 42 663 36 57.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych zamieszczona została na stronie internetowej: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe.

Więcej Informacji: „Łódzkie na mapach 2023”

Informacje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego