Więcej publikacji, większe zasięgi, czyli UŁ w mediach w 2023

Do ponad 1 miliarda 182 milionów czytelników, widzów, słuchaczy oraz internautów w Polsce i na całym świecie dotarły w minionym roku informacje dotyczące Uniwersytetu Łódzkiego i aktywności naukowo-badawczej jego pracowników. Znalazły się one w 58 537 publikacjach, których ekwiwalent reklamowy wyniósł 288,4 miliona złotych! Warto podkreślić, że wszystkie wymienione tu parametry udało się znacząco podwyższyć w porównaniu z rokiem 2022.

Prof. Jarosław Kita
Prof. Joanna Wibig
Briefing podczas jednego ze Śniadań Prasowych UŁ
Dr Maciej Onasz
Prof. Piotr Krajewski
Briefing na temat studiów podyplomowych FinTech
Prof. Dorota Merecz-Kot
Dr Damian Kasprzyk
Gala finałowa konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
Prof. Philippe Kok
Briefing prasowy na temat nowego kierunku studiów - AML
Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Iwoną Ptaszek Zielińską i Natalią Naworską z Biura Prasowego UŁ

Eksperci UŁ w mediach A.D. 2023 

Grono już wcześniej bardzo aktywnych medialnie badaczy UŁ – by wspomnieć tu m.in. prof. Piotra Szukalskiego (WE-S), dra Tomasza Lachowskiego, dra Mateusza Piątkowskiego (obaj z WPiA), dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską i dra Artura Modlińskiego (oboje z WZ), prof. Pawła Kowalczyka (WFiIS) czy ekohydrologów z WBiOŚ – w 2023 roku powiększyli: 

i wielu, wielu innych naukowców, reprezentujących praktycznie wszystkie wydziały UŁ. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy za współpracę i zapraszamy kolejnych naukowców do kontaktu z Biurem Prasowym i Centrum Komunikacji i PR UŁ oraz do dzielenia się swym potencjałem z otoczeniem w 2024 roku. Na pewno dobrą okazją ku temu mogą być Śniadania Prasowe UŁ. 

O uniwersytecie i nauce przy kawie 

Śniadania Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego to projekt służący budowaniu relacji między mediami a uczelnią, zainicjowany w grudniu 2022 r. Podczas cyklicznych spotkań naukowców, doktorantów i studentów z dziennikarzami prezentujemy ekspercką wiedzę badaczy z UŁ oraz poruszamy tematy z życia uczelni. To przede wszystkim czas na rozmowę, spontaniczną wymianę zdań i dzielenie się pomysłami oraz budowanie sieci wzajemnych kontaktów.   

W 2023 r. zorganizowaliśmy osiem Śniadań Prasowych UŁ – na każde spotkanie zapraszani są eksperci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w rozmowach z dziennikarzami udzielają wypowiedzi. Śniadania Prasowe odbywają się w luźnej atmosferze w jednej z łódzkich restauracji, której powierzchnia umożliwia nieskrępowaną rozmowę wielu dziennikarzy z ekspertami UŁ.  

Podczas Śniadań Prasowych naukowcy osobiście poznają dziennikarzy, co sprawia, że w przyszłości chętniej z nimi współpracują i stale powiększa się grono badaczy UŁ otwartych na media. Z kolei dziennikarze zainteresowani ekspercką wiedzą naukowców wykorzystują kontakty, jakie z nimi nawiązali, do kolejnych publikacji. I naukowcom, i dziennikarzom uczestniczących w Śniadaniach Prasowych UŁ w minionym roku serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne w 2024 roku.

Śniadania Prasowe UŁ znalazły się wśród nagrodzonych projektów podczas jubileuszowej XXXV konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” w Zielonej Górze w 2023 roku. Nagrodę przyznano UŁ w kategorii media relations. 

Najbardziej medialne wydarzenia UŁ w 2023 

Miniony rok obfitował w wiele imprez, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez wydziały i jednostki UŁ, którymi jako Biuro Prasowe CKiPR UŁ staraliśmy się zainteresować dziennikarzy. Najlepiej udało się to w przypadkach: 

Rok 2023 medialnie był bardzo dobry dla UŁ. Mamy nadzieję, że rozpoczynający się 2024 będzie pod tym względem jeszcze lepszy, czego życzymy wszystkim angażującym się w tę formę promocji badań, sukcesów naukowych i dydaktycznych swoich oraz uczelni. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za aktywność i zapraszamy do współpracy z Centrum Komunikacji i PR UŁ oraz z Biurem Prasowym UŁ

Materiał: Centrum Komunikacji i PR UŁ 
Dane liczbowe: Instytut Monitorowania Mediów  
Zdjęcia: Bartosz Kałużny, Maciej Andrzejewski (CKiPR UŁ)