We Włocławku i Biskupinie o badaniach krypt

O znaleziskach z krypty kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie na Europejskich Dniach Archeologii we Włocławku, XI Konferencji Sprawozdawczej w Biskupinie i spotkaniu z mieszkańcami Radziejowa

Druga połowa czerwca to bardzo intensywny czas dla międzyinstytucjonalnego zespołu, w którym aktywnie działa dr Magdalena Majorek, pracującej nad konserwacją, digitalizacją, promocją badań archeologicznych krypty w Radziejowie. W dniach 16–17 czerwca 2023 r. odbyły się Europejskie Dni Archeologii. Podczas sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – Muzeum Historii Włocławka: dr Alicja Drozd-Lipińska i dr Natalia Mucha przygotowały i zaprezentowały wykład pt. „Dawni mieszkańcy Radziejowa w świetle wyników badań antropologicznych ludzkich szczątków kostnych z krypty kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie”. Zespół w składzie dr Magdalena Majorek i mgr Marcin Nowak przedstawili elementy wyposażenia grobowego pochodzące z krypty radziejowskiego klasztoru wplecione w opowieść o barwnej nowożytnej obrzędowości pogrzebowej pt. „Elementy wyposażenia grobowego z krypty południowej kościoła w parafii podwyższeni Krzyża Świętego w Radziejowie” oraz „Z bliska… słów kilka o konserwacji i digitalizacji zabytków z krypty klasztoru o.o. Franciszkanów w Radziejowie”. O Radziejowskiej populacji i znaleziskach z ostatnich lat usłyszeliśmy także referat dr. Jakuba Mosiejczyka i dr Justyny Karkus pt. „W cieniu klasztoru o.o. Franciszkanów w Radziejowie. Archeologiczne opowieść o życiu i śmierci radziejowian w XVI wieku”.

Kilka dni później, w dniach 22–23 czerwca, odbyła się XI Konferencja Sprawozdawcza, Biskuopin 2023, na której dr Magdalena Majorek wygłosiła referat pt. „Konserwacja i digitalizacja wyrobów włókienniczych i wyposażenia grobowego z krypty kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie (2021 r.)”, a także uczestniczyła w przygotowaniach jednej z wystaw czasowych pt. „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w sezonach 2021–2022”. Program konferencji był bardzo obszerny i różnorodny. Pierwszego dnia, w przestrzeniach Muzeum Archeologicznego w Biskupie zostały otwarte aż trzy wystawy. Weekend nie był leniwy - w odpowiedzi na zaproszenie Ojców Franciszkanów z Radziejowa - w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie 25 czerwca odbyło się kolejne spotkanie. Dr Majorek i dr Drozd Lipińska opowiedziały o specyfice prowadzonych badań archeologicznych i antropologicznych oraz spodziewanych rezultatach. Popularyzacja wyników badań i podjętych działań związana jest z realizacją projektu pod nazwą „Zabezpieczenie zabytków odkrytych w podziemiach klasztoru służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego”, które są realizowane w ramach Projektu Grantowego LGD finansowanego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2022. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Najbliższe już 28 czerwca (środa), o godzinie 18.00 w Bibliotece Miejskiej w Radziejowie. Kolejne - tym razem prelekcje i wystawy plenerowe w przestrzeni Radziejowa – już w lipcu.