Warsztaty z dociekań filozoficznych dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, a także wychowawców/wychowawczynie i pedagogów/pedagożki, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, na drugą edycję warsztatów z dociekań filozoficznych (WDF).

Plakat promujący wydarzenie

Celem spotkania jest zaprezentowanie inspirującej metody wpisującej się w nowoczesny trend edukacyjny. Warsztaty dociekań filozoficznych wyrabiają u podopiecznych nawyk samodzielnego i krytycznego myślenia, wyrażania przemyślanych sądów i opinii, a także wrażliwości moralnej. Ponadto rozwijają one w uczniach i uczennicach empatię, akceptację oraz postawę otwartości wobec innych. To nic innego jak kompetencje miękkie, które są wskazywane jako cele kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji i wskazywane efekty wielu zajęć. Zdalne nauczanie w okresie pandemii spowodowało znaczące braki w tym obszarze, a warsztaty z dociekań filozoficznych to metoda o dużym potencjale wychowawczym. Jej użycie może przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy.

Zajęcia poprowadzi prof. Aldona Pobojewska autorka książki poświęconej WDF, na co dzień związana z Instytutem Filozofii UŁ, posiadająca długoletnie doświadczenie w pracy tą metodą z osobami w różnym wieku.

Ilość miejsc: 20 (decyduje kolejność zgłoszeń – prosimy o informację w przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału)

Wydarzenie bezpłatne!

Zapisy: marta.szymczyk@uni.lodz.pl

Data wydarzenia: 23.03.2023r. (czwartek) godz. 17.00

Czas trwania: 1,5-2h

Miejsce warsztatów: siedziba Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ul. Matejki 34a, Łódź za budynkiem BUŁ

Prosimy o punktualne przybycie!

Informacje: Wydawnictwo UŁ