Relacja z warsztatów z archeologii współczesności

W dniu 3 kwietnia 2024 r. w Muzeum Katyńskim w Warszawie odbyły się studenckie warsztaty „Archeologia współczesności. Exemplum archeologii katyńskiej”, zorganizowane przez Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dalszy opis pod galerią zdjęć.

Na warsztaty zgłosiło się 27 uczestników reprezentujących ośrodki akademickie z Gdańska, Lublina, Łodzi, Krakowa, Poznania, Torunia i Warszawy. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości przez Sebastiana Karwata (Kierownika Muzeum Katyńskiego), Darię Kacprowicz i Martę Świderek (przewodniczącą i sekretarz Koła Naukowego „Szare Banderia”) oraz dr. Olgierda Ławrynowicza (kierownika projektu badawczego NPRH MNiSW „Leksykon Archeologii Katyńskiej”).

Pierwsza część spotkania miała charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Studenci zapoznali się z archeologią Zbrodni Katyńskiej w perspektywie interdyscyplinarnych metod badawczych archeologii współczesności. Warsztaty prowadzili wykonawcy projektu „Leksykon Archeologii Katyńskiej”: archeolodzy (dr Olgierd Ławrynowicz, dr hab. Anna I. Zalewska, prof. UŁ, dr Adrianna Szczerba, dr Magdalena Majorek-Lipowicz, dr Marcel Bartczak), historyk (dr Joanna Żelazko) oraz etnolodzy (dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha).

Po ekspozycji muzealnej uczestników oprowadzili kustosze – Sebastian Karwat i Kacper Ciesielski. Zaprezentowali zabytki pochodzące z badań archeologicznych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni, a także dzienniki polowe z tych prac.

Ostatnim punktem programu były warsztaty zorganizowane przez studentów z Koła Naukowego „Szare Banderia” (Annę Ciszek, Darię Kacprowicz, Wiktorię Bednarską, Martę Świderek) w trakcie, których uczestnicy spotkania wcielili się w kierowników badań archeologiczno-ekshumacyjnych oraz podjęli dyskusję dotyczącą aspektów praktycznych i etycznych upamiętniania ofiar oraz okoliczności zbrodni wojennych na przykładzie zabiegów służących koloryzacji archiwalnych fotografii. Na zakończenie rozdane zostały certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.

W dyskusji kończącej spotkanie organizatorzy i uczestnicy podkreślali przydatność dydaktyczną warsztatów oraz ich znaczenie przy tworzeniu zawartości haseł Leksykonu, skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”; nr projektu 11H 20 02 48 88.
Leksykon archeologii katyńskiej (1990–2015)

Serdecznie dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom ze wszystkich archeologicznych ośrodków akademickich w Polsce za udostępnienie swoim studentom informacji o naszych warsztatach.

fot. A. Golińska