Warsztaty i projekcja nt. historii nazistowskich obozów

Miejsce wydarzenia: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź
Czas: 07 września 2023 (czwartek) 20:00 - 22:00

„Ciało i granice” to tytuł 26. edycji międzynarodowych warsztatów, podczas których grupa młodych naukowców z różnych krajów będzie analizować kwestie pamięci o nazistowskich obozach koncentracyjnych i ich historii. Wydarzeniem otwartym, które towarzyszy warsztatom, jest pokaz filmu „Fotoamator” (1998, reż. D. Jabłoński) – na projekcję zapraszamy 7 września (czwartek) o godz. 20.00 na dziedziniec uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 (ul. M. Skłodowskiej-Curie 11).

Warsztaty organizowane są od 1994 roku przez międzynarodową grupę młodych naukowców i edukatorów, którzy decydują o miejscu odbywania się warsztatów oraz szukają partnerskiej instytucji. W tym roku warsztaty odbędą się w Łodzi, a za ich organizację odpowiada działające na Uniwersytecie Łódzkim Centrum Badań Żydowskich.

Temat przewodni 26. edycji warsztatów to ciała i granice jako kategorie analityczne służące do badania i rozumienia nazistowskich obozów koncentracyjnych i miejsc kaźni.

Podczas warsztatów poruszymy kwestie związane z historiografią, polityką pamięci, przestrzennymi i kryminalistycznymi zwrotami w badaniach nad Holokaustem oraz nowymi wizualnymi reprezentacjami doświadczeń ofiar i świadków

wyjaśnia dr Adam Sitarek z Centrum Badań Żydowskich UŁ

Getta, obozy koncentracyjne i wiele miejsc kaźni zwykle wyobrażane są jako miejsca z wyraźnie wytyczonymi granicami przestrzennymi, jednak często były one bardziej otwartymi i dostępnymi przestrzeniami geograficznymi. W centrum tych miejsc znajdowały się ciała: fizyczne ciała ofiar, sprawców i osób postronnych, a także administracji obozów i miejsc kaźni

dodaje Adam Sitarek.

kamienny pomnik ofiar obozu zagłady w Chełmnie, dwie wielkoformatowe bryły o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, na lewej części płaskorzeźba przedstawiająca ludzkie postaci, na prawej słowo "pamiętamy" (fot. E. Selman)kamienny pomnik ofiar obozu zagłady w Chełmnie (fot. E. Selman)

Organizatorzy wydarzenia podkreślają również wyjątkowy, egalitarny charakter spotkań warsztatowych.

Warsztaty koordynowane i prowadzone są przez młodych naukowców dla młodych naukowców. Doświadczeni badacze występują jedynie w formie doradców i keynote speakerów. W tym roku w warsztatach udział weźmie ponad 30 młodych naukowców z całego świata, zaprezentowanych będzie 14 interdyscyplinarnych projektów badawczych.

tłumaczy Adam Sitarek.

W gronie tegorocznych wykładowców znaleźli się:

 • architektka i projektantka dr Natalia Romik, autorka wystawy „Kryjówki. Architektura przetrwania prezentowanej w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki”;
 • kulturoznawczyni dr Natalia Judzińska z Instytutu Slawistyki PAN, współinicjatorka (z Niną Boichenko) grupy Badaczki i Badacze na Granicy, zajmującej się dokumentacją i naukowym opracowaniem trwającego kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej;
 • historyk dr Adam Sitarek, badacz getta łódzkiego z Centrum Badań Żydowskich UŁ.

Warsztaty zapewniają przestrzeń do dyskusji ukierunkowanej na budowanie i utrzymywanie szerokich sieci kontaktów między młodym pokoleniem badaczy i edukatorów. Badania nad Zagładą wciąż się rozwijają, a prawdziwie międzynarodowa wymiana myśli oznacza postęp i daje możliwość rozwijania nowych, krytycznych punktów widzenia.

mówi badacz.

Komitet organizacyjny stanowią doktoranci i edukatorzy z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, USA i Polski. Reprezentują takie instytucje jak Uniwersytet w Jenie, Clark University, École des hautes études en sciences sociales w Paryżu, European University Viadrina, Uniwersytet Jagielloński oraz Holocaust Memorial Day Trust.

Od momentu powstania warsztaty stworzyły imponującą międzynarodową sieć badawczą i mamy nadzieję, że każdego roku będziemy mogli wnosić znaczący wkład w dyskurs na temat historii i pamięci narodowego socjalizmu, Holokaustu i miejsc, które badamy. Wyniki pracy warsztatowej zostaną przedstawione w anglojęzycznej publikacji, dzięki czemu z efektami naszej pracy będzie mogło zapoznać się szersze grono zainteresowanych

podsumowuje dr Sitarek.

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR UŁ)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 07 września 2023 (czwartek) 20:00 - 22:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB