Warsztaty etnograficzne w miejskiej przestrzeni

Jak praktykować etnografię poza salą wykładową?

W ramach Warsztatów etnograficznych studenci i studentki II roku studiów licencjackich przeprowadzali ostatnio standaryzowane obserwacje w miejskiej, choć specyficznej przestrzeni Dworca Łódź Fabryczna.

Prowadząca zajęcia – dr Alicja Piotrowska sfotografowała etnografów w trakcie prac terenowych.

 

x