Warsztat z dociekań filozoficznych z prof. Aldoną Pobojewską

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź
Czas: 29 maja 2023 (poniedziałek) 17:00 - 19:00

W poniedziałek (29 maja) o godz. 17.00 rozpocznie się warsztat kierowany do nauczycieli, a także wychowawców i pedagogów, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Celem spotkania jest zapoznanie kursantów z dociekaniami filozoficznymi – inspirującą i wpisującą się w nowoczesne trendy edukacyjne metodą.

Warsztaty dociekań filozoficznych wyrabiają u podopiecznych nawyk samodzielnego i krytycznego myślenia, wyrażania przemyślanych sądów i opinii, a także wrażliwości moralnej. Ponadto rozwijają one empatię, akceptację oraz postawę otwartości wobec innych, czyli kompetencje miękkie, które są wskazywane jako cele kształcenia ogólnego na wszystkich poziomach edukacji. Kompetencje te pojawiają się również jako oczekiwany efekt wielu zajęć.

Zdalne nauczanie w okresie pandemii spowodowało znaczące braki w tym obszarze. Warsztaty z dociekań filozoficznych są metodą o dużym potencjale wychowawczym, stąd jej użycie może przyczynić się do poprawy tego stanu rzeczy.

tłumaczy prowadząca warsztaty prof. Aldona Pobojewska.

CZAS, MIEJSCE, ZAPISY

 • 29 maja 2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00, czas trwania: 90–120 min.
 • miejsce warsztatów: Wozownia 1/5, Franciszkańska 1/5
 • liczba miejsc: 20 (decyduje kolejność zgłoszeń – prosimy o informację w przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału)
 • zapisy: marta.szymczyk@uni.lodz.pl
 • warsztat bezpłatny

O PROWADZĄCEJ

prof. Aldona Pobojewska – autorka książki „Edukacja do samodzielności. Warsztaty z dociekań filozoficznych. Teoria i metodyka”. Badaczka ta na co dzień związana z Instytutem Filozofii UŁ, posiadająca długoletnie doświadczenie w pracy tą metodą z ludźmi w różnym wieku.

prof. Aldona Pobojewska przy tablicy edukacyjnej

prof. Aldona Pobojewska (fot. Zbigniew Polendwica)

Warsztaty są częścią projektu PYTAJNIK, przestrzeń zaciekawienia.

RedakcjaBartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR UŁ)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Franciszkańska 1/5, Łódź

Data i godziny wydarzenia: 29 maja 2023 (poniedziałek) 17:00 - 19:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB