Uniwersytet Zawsze Otwarty dla przyszłych studentów i studentek

Uniwersytet Zawsze Otwarty to jeden z kluczowych programów współpracy Uniwersytetu Łódzkiego ze szkołami ponadpodstawowymi. Realizowany jest już od kilkunastu lat i ma na celu pokazanie uczniom jak wygląda studiowanie w praktyce. Jesteśmy uczelnią otwarty dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej – również dla uczniów szkół średnich, liceów i techników, którzy być może wkrótce staną się częścią naszej akademickiej społeczności.

Czym różni się wykład od ćwiczeń i dlaczego to nie to samo co lekcja? Dzięki stałej współpracy UŁ z kadrą pedagogiczną szkół średnich, uczniowie mogą poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Zajęcia w ramach programu Uniwersytet Zawsze Otwarty rozbudzają w młodych ludziach pasje naukowe i zainteresowania, jak również pomaga w ich odkrywaniu. Uczniowie mogą poczuć akademicką atmosferę oraz doświadczyć, że Uniwersytet Łódzki jest uczelnią faktycznie otwartą, „uwalniającą umysł” i sprzyjającą rozwojowi. 

Niektóre spotkania w ramach Uniwersytetu Zawsze Otwartego odbywają się w małych grupach. Przykładem tego są zajęcia „Emocje – przyjaciel czy wróg?” na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Takie wydarzenia mają charakter warsztatowy, podczas których wykorzystane są metody interaktywne. Zdarzają się również spotkania, których uczestnicy wypełniają całą wykładową aulę. Pokazy doświadczeń na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ z zaciekawieniem ogląda blisko 150 uczniów. 

WYZWANIA CZASU PANDEMII I CO POTEM?

Szczególnym okresem dla Uniwersytetu Zawsze Otwartego był czas pandemii i związanych z nią obostrzeń. Postawiliśmy sobie za cel podtrzymanie relacji ze szkołami. Podjęliśmy wyzwanie kontynuacji projektu w formie zdalnej. Nie każde zajęcia mogły być zrealizowane w takiej formule. Mimo to – w tym najtrudniejszym okresie roku szkolnego i akademickiego 2020/2021 udało nam się spotkać z uczniami szkół z całego województwa łódzkiego aż 45 razy. 

Rok szkolny 2021/2022 upłynął pod znakiem stopniowego powrotu do normalności. Początkowo spotykaliśmy się jeszcze w formie zdalnej, ale wraz z drugim semestrem rozpoczęliśmy tak bardzo oczekiwaną organizację wydarzeń stacjonarnych. 

Ubiegły rok szkolny i akademicki 2022/2023 dowiódł jak bardzo szkoły cenią nasz projekt i jak brakowało uczniom wizyt w przestrzeniach Uniwersytetu Łódzkiego. W tym okresie wspólnie z pracownikami naukowymi UŁ zrealizowaliśmy aż 120 zajęć. Gościliśmy uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całego województwa łódzkiego, jak również z dalszych stron Polski, na przykład: 

 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
 • II Liceum Ogólnokształcące w Piszu
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.

Uczniowie odwiedzili każdy z naszych wydziałów. Największą popularnością cieszyły się zajęcia na:

 • Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydziale Filologicznym
 • Wydziale Zarządzania
 • Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Wydziale Nauk o Wychowaniu
 • Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

RELACJE I ROZWÓJ PROGRAMU

Uniwersytet Zawsze Otwarty to nie tylko organizacja zajęć, ale też dbanie o dobre relacje uczelni z kadrą pedagogiczną szkół średnich, wsłuchiwanie się w bieżące potrzeby i oczekiwania. Cały czas pracujemy nad programem, wzbogacamy i aktualizujemy nasze propozycje. W ten sposób w ostatnim czasie pojawiły się zupełnie nowe zajęcia:

 • „Rozum czy serce – czyli to hormony rządzą uczuciami i emocjami” – wykład dr Pauliny Wigner-Jeziorskiej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, którego tematyka jest szczególnie istotna z perspektywy młodych ludzi
 • „Enigma, czyli tajemnica” – wykład połączony z warsztatem, prowadzony przez dr Aleksandrę Sylburską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, przybliżający historię maszyny szyfrującej Enigma i jej rozpracowania przez polskie i anglosaskie służby kryptologiczne, a w części praktycznej –angażujący uczniów w role kryptoanalityków.

Poprzez program Uniwersytet Zawsze Otwarty pokazujemy pedagogom i uczniom jakie stwarzamy tu możliwości rozwoju. Wybór uczelni i kierunku studiów to zdecydowanie jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodych ludzi. Mamy nadzieję, że już za chwilę ich wyborem będzie Uniwersytet Łódzki. 

 

Tekst: Centrum Komunikacji i PR UŁ
Zdjęcie: Bartosz Kałużny