Uniwersytet Łódzki w TOP 10 uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu QS Europe University Rankings 2024

Wysokie 8. miejsce w Polsce oraz obecność w pierwszych 48% uczelni europejskich - to wynik UŁ w tegorocznym QS Europe University Rankings 2024, pierwszej europejskiej edycji zestawienia tworzonego przez organizację Quacquarelli Symonds (QS), twórców renomowanego World University Rankings (WUR), rankingu najlepszych uczelni na świecie publikowanego od 2004. Wyniki UŁ w kategoriach związanych z umiędzynarodowieniem nauki i dydaktyki potwierdzają, że strategiczne działania prowadzone od lat na uczelni przynoszą założone efekty.

W rankingu ogólnym UŁ uplasował się na 8. miejscu w Polsce wśród 33 uczelni ocenionych w zestawieniu oraz na 326. miejscu wśród 690 uczelni europejskich. Te wyniki potwierdzają wysoką jakość kształcenia i zaangażowanie Uniwersytetu Łódzkiego w międzynarodową współpracę. 

QS Europe University Rankings 2024

Świetne wyniki w zakresie umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki 

Na szczególną uwagę zasługują wyniki UŁ w kategoriach rankingu związanych z umiędzynarodowieniem. Uniwersytet Łódzki jest atrakcyjny nie tylko dla zagranicznych studentów, ale również dla naukowców, którzy wiążą z nim swoje kariery badawcze i dydaktyczne. Jakość umiędzynarodowienia uczelni przyniosła wysokie lokaty UŁ we wszystkich kategoriach rankingu, które wiążą się z umiędzynarodowieniem dydaktyki i nauki oraz wskazują na międzynarodowe zaangażowanie kadry uniwersytetu w badania i publikowanie: 

  • 2. Miejsce w Polsce i 38. W Europie w kategorii Studenci z wymiany zagranicznej (studenci przyjeżdżający zarejestrowani na zagranicznym uniwersytecie, którzy uczęszczają do uczelni w ramach programów wymiany międzynarodowej przez co najmniej jeden semestr w rocznym okresie sprawozdawczym); 
  • 5. Miejsce w Polsce w kategorii Studenci zagraniczni (odsetek studentów międzynarodowych; jest to przybliżona miara atrakcyjności uniwersytetu dla studentów z różnych krajów, a także różnorodności na terenie kampusu, z której skorzystają ci studenci); 
  • 7. Miejsce w Polsce w kategorii Międzynarodowa Sieć Badawcza (IRN) (miara globalnego zaangażowania, a w szczególności tego, w jaki sposób instytucje tworzą i utrzymują partnerstwa badawcze skutkujące międzynarodowymi publikacjami współautorskimi z instytucjami zagranicznymi, aby współpracować przy rozwiązywaniu światowych wyzwań i rozpowszechniać ważne badania wśród szerszej publiczności; wskaźniki ten uwzględnia tylko trwałe partnerstwa, które skutkują trzema lub więcej wspólnymi artykułami opublikowanymi w danym obszarze tematycznym w okresie pięciu lat); 
  • 7. miejsce w Polsce w kategorii Indeks reputacji akademickiej (odpowiada na pytanie, które uniwersytety wykazują się doskonałością akademicką, wskazuje na jakość badań prowadzonych przez daną instytucję, jak również na jej podejście do partnerstw akademickich, wpływ strategiczny, innowacyjność edukacyjną oraz wpływ na edukację i społeczeństwo w ogóle); 
  • 8. miejsce w Polsce w kategorii Wskaźnik umiędzynarodowienia kadry akademickiej (wyraża stosunek międzynarodowej kadry akademickiej do ogółu pracowników; przybliżona miara tego, jak atrakcyjny jest uniwersytet dla pracowników akademickich na arenie międzynarodowej, a także znak, że dzięki swojej reputacji i jakości jest w stanie przyciągnąć tych pracowników); 
  • 10. miejsce w Polsce w kategorii Studenci na wymianie zagranicznej (odsetek studentów zarejestrowanych na uniwersytecie, którzy uczęszczają do zagranicznego uniwersytetu w ramach programu wymiany międzynarodowej przez co najmniej jeden semestr w rocznym okresie sprawozdawczym). 

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych celów Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje istotne miejsce w Strategii UŁ na lata 2021-30 i, co istotne, nie jest tylko celem spisanym na papierze, a sumą realnych działań, zaangażowania i wysiłku władz i pracowników naszej uczelni. Zatrudnianie zagranicznych naukowców, dołączenie do sojuszu UNIC, inspirowanie badaczy, doktorantów i studentów do międzynarodowego networkingu, wysiłki wkładane w pozyskiwanie zagranicznych studentów, utworzenie International HUB – te wszystkie działania przynoszą wymierne rezultaty. W działania związane z umiędzynarodowieniem angażowane są środki z ministerialnego programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wynik rankingu QS Europe University Rankings 2024 potwierdza, że zostały one ulokowane dobrze i przynoszą świetne efekty

– mówi prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. 

Pierwsza piątka w Polsce w zakresie zatrudnialności absolwentów i ich wpływu 

UŁ został wysoko oceniony także w zakresie tzw. zatrudnialności absolwentów. Wskaźnik Wyniki w zakresie zatrudnienia (eng. Employment outcomes) to połączenie dwóch wskaźników:  

  • Wskaźnik Zatrudnienia Absolwentów (odsetek absolwentów, którzy podejmują płatną, nieobowiązkową pracę w ciągu 15 miesięcy od ukończenia studiów) 
  • Wpływ Absolwentów (liczba absolwentów zarejestrowanych w poszczególnych instytucjach) 

W tej kategorii UŁ znalazł się na wysokiej 5. pozycji wśród 33 polskich uczelni. 

Pierwsze 21% w Europie - stosunek liczby pracowników akademickich do liczby studentów 

Zdaniem autorów rankingu, wyższa liczba pracowników akademickich przypadających na jednego studenta odzwierciedla zaangażowanie instytucji w misję nauczania i uczenia się. UŁ zajął 12. miejsce w tej kategorii w kraju i 143. w Europie, co plasuje uczelnię wśród 21% najlepszych instytucji w tym zakresie na Starym Kontynencie.  

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ