UŁ i CNiT EC1 z porozumieniem o współpracy

Największa łódzka uczelnia i największa instytucja w Łodzi promująca naukę będą współdziałać jeszcze intensywniej. Umowa o współpracy pomiędzy UŁ i CNiT EC1 została podpisana przez władze obu jednostek. Porozumienie rozpoczyna nowy etap działalności, nie tylko w obszarze edukacji, ale również w dużej mierze w sferze kultury. Będzie to współpraca regularna i prowadzona jeszcze sprawniej, niż dotychczas.

Dwie kobiety z egzemplarzami umowy w postindustrialnym wnętrzuUmowę o współpracy Centrum Nauki i Techniki EC1 i Uniwersytetu Łódzkiego podpisały prof. Agnieszka Kurczewska, prorektor UŁ ds. współpracy z otoczeniem, i Magdalena Kosiada-Sylburska, kierująca CNiT EC1.

Idealni partnerzy  

Centra nauki i uczelnie wyższe wydają się naturalnymi partnerami w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Szczególnie tych, których celem jest popularyzacja wiedzy i jej rozpowszechnianie. Skomplikowane i wysoce specjalistyczne badania mają dzięki temu szansę znaleźć drogę do szerokich rzesz odbiorczyń i odbiorców, wykorzystując multimedialne ekspozycje, ale także budowane przez lata zaangażowanie publiczności takich placówek, jak Centrum Nauki i Techniki EC1.   

Oczywiście relacje między Uniwersytetem Łódzkim a CNiT EC1 zostały nawiązane znacznie wcześniej, obecnie jednak współpraca weszła na nowy poziom, a jej przykłady są godne uwagi i to w ogólnopolskiej skali. Mowa między innymi o przedsięwzięciach, które doczekały się kilku edycji, gromadziły uczestniczki i uczestników z całej Polski oraz badań, które pozwalały możliwie precyzyjnie określić poziom satysfakcji zwiedzających łódzkie centrum nauki.  

 Wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim realizujemy różnorodne projekty. Jako przykłady mogę przywołać wspólne badania odbiorców i odbiorczyń naszej oferty, w oparciu o które możemy zmieniać się w jeszcze atrakcyjniejsze miejsce. Uniwersytet jest również partnerem merytorycznym konferencji Młodzi o klimacie organizowanej cyklicznie w listopadzie w Centrum Nauki i Techniki. W EC1 realizowane są praktyki studenckie, organizujemy też wspólne wydarzenia. Jak widać z przywołanych przykładów, obszar współpracy jest naprawdę szeroki

– mówi Magdalena Kosiada-Sylburska, kierująca CNiT EC1.  

 
Strategia rozwoju UŁ na lata 2021-2030 zakłada między innymi realizację nowoczesnego kształcenia opartego na badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Jest to niezwykle ważny dla nas obszar, a dzięki zdobywaniu kolejnych stałych i rzetelnych partnerów możemy realizować je zgodnie z najwyższymi standardami. Potencjał Centrum Nauki i Techniki EC1 daje nam, naszym pracownikom i naszym studentom taką możliwość. Mam nadzieję, że pozwoli to w krótkim czasie zwielokrotnić efekty naszych prac

– dodaje prorektor UŁ ds. współpracy z otoczeniem prof. Agnieszka Kurczewska.   

Dotychczasowa Współpraca UŁ i CNiT EC1  

Konferencja Młodzi o Klimacie  

Ogólnopolska konferencja dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Centrum Nauki i Techniki EC1 – dwie edycje (w dniach 9-10.11.2021 oraz 8-9.11.2022 r.). Organizowana w Centrum Nauki i Techniki EC1 Konferencja Młodzi o Klimacie 2022 odbywa się pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej oraz pod patronatem Fundacji WWF Polska. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Uniwersytet Łódzki. Celem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji dla młodzieży i ekspertów nad tematyką zmian klimatycznych, które są największym wyzwaniem współczesności. Wierzymy, że język nauki pozwala zrozumieć świat i uczy nas krytycznego myślenia. Jednocześnie pokazujemy, że nawet skomplikowane zagadnienia można prezentować w przystępny dla odbiorców sposób. Podczas konferencji uczniowie z całej Polski prezentowali swoje referaty i dzielili się wiedzą o zimnach klimatu.   

Współpraca z Centrum Rozwoju Biznesu (Wydział Zarządzania UŁ)  

Na przełomie 2021 i 2022 r. EC1 stało się tematem tworzonych przez uczestniczki i uczestników prac zaliczeniowych podsumowujących naukę w ramach obecnego Centrum Rozwoju Biznesu. W tym wypadku jedna z największych polskich instytucji kultury stała się przedmiotem analizy oraz bohaterką opracowania przygotowywanego w ramach prac zaliczeniowych. Zagadnienia dotyczyły przede wszystkim komunikacji, marketingu, narzędzi dotarcia do grup docelowych oraz budowania marki. Warto dodać w tym miejscu wątek współorganizacji seminarium z cyklu "W drodze do menedżerskiej doskonałości" - "Sparing człowieka z maszyną - seminarium PAM" (CNiT EC1) 4 marca 2022 r. - spotkanie dr. Pawłem Fortuną (KUL) i Michałem Kędzierskim (Centrum Nauki i Techniki EC1), podczas którego rozważaliśmy, jak przebiegają interakcje pomiędzy człowiekiem a robotami oraz przybliżaliśmy kontekst hybrydowej rewolucji.   

Współpraca ta jest kontynuowana w 2023 r. 

Materiał: Centrum Komunikacji i PR UŁ

Zdjęcia: Maciej Andrzejewski, CKiPR UŁ