UNIC Opened courses dla studentów UŁ

W ramach mobilności wirtualnej, którą zapewnia nam przynależność do sieci UNIC, studenci UŁ mogą uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez pozostałe uniwersytety zrzeszone w sojuszu UNIC w semestrze zimowym 2023/24. Rejestracja na zajęcia jest już otwarta.

Międzynarodowa mobilność wirtualna to szansa na:

 • odbycie części studiów w zagranicznej uczelni bez konieczności podróżowania,
 • współpracę online ze studentami z innych krajów,
 • wybór zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 • otrzymanie punktów ECTS, które mogą być uznane w toku studiów.

Jak wziąć udział w UNIC Opened courses?

 • wejdź na stronę;
 • z zakładki „Semester” (w lewej nawigacji) wybierz „autumn/winter semester 2024”;
 • zapoznaj się z katalogiem oferowanych przedmiotów;
 • sprawdź szczegóły dotyczące wybranych zajęć, takie jak: warunki uczestnictwa, wymagania dotyczące kursu i termin rejestracji;
 • wybierz kurs, w którym chcesz uczestniczyć;
 • zarejestruj się w uczelni partnerskiej;
 • wyślij e-mail na adres unic@uni.lodz.pl z informacją o wybranych zajęciach;
 • dostaniesz maila zwrotnego z dokładnymi informacjami, konieczne będzie podpisanie Learning Agreement, by mieć możliwość uznania efektów uczenia się zdobytych w uczelni zagranicznej.

W przypadku pytań: napisz unic@uni.lodz.pl lub zerknij w broszurę UNIC.