UNIC 2.0 na UŁ – międzynarodowa konferencja inaugurująca prace sojuszu

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Czas: 04 grudnia 2023 (poniedziałek) 09:30 - 05 grudnia 2023 (wtorek) 16:00

Uniwersytet Łódzki, w dniach 4 i 5 grudnia 2023 r., będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji inaugurującej drugą fazę współpracy sojuszu UNIC (European University of Cities in Post-Industrial Transition – Europejski Uniwersytet Miast w Transformacji Postindustrialnej). Do Łodzi przyjadą liderzy dziesięciu uczelni partnerskich sieci, by m.in. debatować o założeniach w zakresie realizowanych inicjatyw. Tytuł konferencji „Towards a joint vision 2040” nawiązuje do wspólnych ambitnych planów sojuszu UNIC w długoterminowej perspektywie. Obrady będą prowadzone w języku angielskim.

grafika UNIC 2.0 w czerwonym kolorze w tle rektorat UŁ

Liderzy uczelni na UŁ – plany na najbliższe lata

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w poniedziałek (4 grudnia) o 9.30 w auli A1 na Wydziale Filologicznym UŁ, obecni będą prof. Elżbieta Żądzińska rektor UŁ, prof. Łukasz Bogucki prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. Peter Scholten (z Erasmus University Rotterdam), dr Daria Ratsiborinskaya (z Erasmus University Rotterdam), reprezentanci Miasta Łodzi oraz studenci, w tym Ambasadorzy UNIC.

Szczegółowy program konferencji (ENG)

Większość sesji odbywa się na Wydziale Filologicznym, nieliczne na Wydziale Zarządzania i w Bibliotece UŁ.

Streaming z wydarzenia na platformie Zoom:

Dzień 1 (od 9.30)

Dzień 2 (od 13:30)

Na konferencji pojawią się liderzy uczelni, koordynatorzy pakietów zadań oraz osoby w nie zaangażowane, osoby reprezentujące priorytetowe linie tematyczne w UNIC, jak również studenci ambasadorzy UNIC. Okazję do spotkania będą mieli także profesjonaliści z różnych obszarów wdrażających ambitne działania partnerstwa w ramach różnorakich projektów, wspierających pracowników akademickich wiedzą i doświadczeniem: eksperci ds. projektów, mobilności, współpracy zagranicznej, różnorodności, zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego. 

Plany sojuszu na najbliższe lata to rozwijanie różnych form innowacyjnej edukacji, wsparcie nauczycieli akademickich w rozwijaniu narzędzi i warsztatu dydaktycznego, mobilność – także wirtualna oraz tworzenie wspólnych formatów edukacyjnych, takich jak np. programy podwójnego dyplomowania, czy mikropoświadczenia (potwierdzenia wyników w nauce osiągniętych w ramach krótkiego doświadczenia edukacyjnego, np. kursu lub szkolenia).

W obszarze nauki UNIC promuje badania zaangażowane społecznie, realizowane w lokalnym otoczeniu, dla naszych społeczności i z ich aktywnym udziałem. Stąd wynika również wyjątkowość charakteru sojuszu UNIC, polegająca na aktywnej współpracy z magistratem i odpowiadaniu na wyzwania społeczne. 

Kolejny etap działania sojuszu ma na celu dalsze wspieranie rozwoju wiedzy poprzez współpracę, innowacje i integrację na rzecz wpływu społecznego. Chcemy jako uczelnie mieć realny wpływ na otaczający nas świat.

Uniwersytet Łódzki w sieci UNIC – druga faza współpracy partnerów i nowa nazwa sojuszu

Sojusz UNIC rozpoczął swoją działalność w 2020 roku jako partnerstwo ośmiu uczelni. Od dwóch lat również Uniwersytet Łódzki jest jego częścią. Właśnie rozpoczyna się druga faza współpracy partnerów, którzy stawiają sobie dalekosiężne cele w zakresie wspólnej realizacji inicjatyw edukacyjnych, promowania badań zaangażowanych społecznie, współpracy z miastem i jego mieszkańcami oraz dążenia do pogłębiania integracji uczelni partnerskich na wszystkich płaszczyznach. 

Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie wszystkich przedstawicieli 10 uczelni z całej Europy tworzących sieć, otwierające nową fazę sojuszu.

Kolejna faza współpracy to także nowa nazwa sojuszu The European University of Cities in Post-Industrial Transitions (Europejski Uniwersytet Miast w Transformacji Postindustrialnej), odzwierciedlająca ścisłe powiązanie planowanych działań z otoczeniem, w którym funkcjonują uczelnie. Każda z nich jest położona w mieście lub regionie, który przeszedł transformację postindustrialną i zmagając się z jej konsekwencjami buduje nową tożsamość. 

Sojusz UNIC chce być częścią zmian, jakie zachodzą w społecznościach tych miast angażując się w sprawy społeczności poprzez działalności edukacyjną, badawczą, naukową, społeczną czy kulturalną.

Więcej o sieci UNIC
UNIC pozyskał środki na nowy etap działalności
Megauniwersytet przyszłości z udziałem UŁ – uczelnia dołączyła do międzynarodowej sieci UNIC

Materiał: Małgorzata Gramala, Katarzyna PardykaInternational Hub
Redakcja: Iwona Ptaszek-Zielińska, Centrum Komunikacji i PR

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 04 grudnia 2023 (poniedziałek) 09:30 - 05 grudnia 2023 (wtorek) 16:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB