Umowa o współpracy UŁ i SoftArchitect – gwarancja jakości badawczej

Testowanie innowacyjnych rozwiązań do zbierania danych w badaniach z młodymi generacjami respondentów, wspólne projekty naukowe, badawczo-rozwojowe i edukacyjne, a także podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-badawczej i studentów przewiduje umowa o współpracy, jaką Uniwersytet Łódzki podpisał z warszawską firmą SoftArchitect, dostawcą innowacyjnych rozwiązań do badań społecznych i rynkowych.

Ze strony uczelni umowę podpisała dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem, a SoftArchitect reprezentował Rafał Sobczak, CEO firmy. Uroczystość odbyła się na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, którego pracownicy naukowi nawiązali kontakty z SoftArchitect i już wcześniej wykorzystywali przygotowywane przez warszawską firmę badania. 

Firma SoftArchitect jest pionierem w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań dla branży badawczej. Buduje strategiczne partnerstwa z podmiotami, które są zainteresowane wykorzystaniem badań społecznych i rynkowych. Jej priorytetem jest cyfrowa transformacja rynku badawczego - Research 4.0, która wpisuje się w czwartą rewolucję przemysłową. Najbardziej znane rozwiązania SoftArchitect do prowadzenia badań to narzędzia  FlyBlog™ (badania jakościowe) i OnFly Pro™ (badania ilościowe). W lutym br. firma weszła do światowej organizacji Insights Association, która zajmuje się m.in. ustanawianiem standardów prowadzenia badań i uzyskiwaniem wysokiej jakości danych w badaniach rynku, a w kwietniu br. zawarła partnerstwo z Narodowym Centrum Kultury na rzecz rozwoju badań rynkowych w Polsce. 

Podnoszenie jakości zbieranych danych oraz odpowiednie projektowanie i zarządzanie badaniami w Internecie to jedne z głównych założeń transformacji cyfrowej rynku badań Reserach 4.0. Utrzymanie wysokiego poziomu zaangażowania uczestników paneli oraz poprawa jakości badań online wymaga jednak stałego rozwoju procedur i narzędzi technologicznych, wspierających cały proces badawczy. W naszych działaniach od dłuższego czasu koncentrujemy się na upowszechnianiu najlepszych praktyk związanych z cyfryzacją technik i narzędzi, projektowaniem inteligentnych badań oraz usprawnianiem modeli komunikacyjnych. Jestem przekonany, że partnerstwo i współpraca merytoryczna z Uniwersytetem Łódzkim będzie dla nas niezwykle cennym doświadczeniem 

– mówił Rafał Sobczak, CEO SoftArchitect. 

Prorektor UŁ prof. Agnieszka Kurczewska, dziekan WNoW UŁ prof. Alina Wróbel i prof. Jolanta Kowalska z Centrum Kształcenia Pedagogów Sportu zgodnie podkreślały znaczenie nowoczesnych narzędzi i metod, w tym proponowanych przez firmę SoftArchitect, w pozyskiwaniu danych badawczych przez studentów i naukowców, bez których trudno wyobrazić sobie współcześnie rozwój nauki. 

Porozumienie to ma dla działalności naukowo-badawczej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ znaczenie merytoryczne, formalne, a także organizacyjne. Wpisuje się w cyfrową transformację przestrzeni badawczej, jest źródłem know-how w zakresie realizowanych procedur badawczych, a docelowo dotyczyć ma partnerstwa w projektach. Jako wydział prowadzący badania w szeroko rozumianej rzeczywistości społeczno-kulturowej, w tym edukacyjnej, uwrażliwieni jesteśmy na etyczne, formalno-prawne podstawy takiego działania. Mam nadzieję, że także ten zakres współpracy przyniesie efekty w postaci np. zaprojektowania i standaryzacji technik oraz narzędzi badawczych, czy też przygotowywania narzędzi do realizacji badań longitudinalnych, pozwalających porównywać wyniki w perspektywie norm ogólnopolskich, np. dot. poziomu aktywności fizycznej nastolatków. Współpraca z firmą SoftArchitect to dla nas nowe otwarcie dotyczące jakości naukowo-badawczej realizowanej na WNoW UŁ  

prof. Alina Wróbel, dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. 

Grzegorz Kowalski, New Business Director SoftArchitect wskazywał, że rozwój rynku powinien być ukierunkowany na poszukiwanie nowych standardów prowadzenia badań, dzięki którym wzrośnie satysfakcja respondentów i zwiększą się szanse na pozyskiwanie nowych panelistów – ważnego ogniwa procesu badawczego:  

W ramach partnerstwa z Uniwersytetem Łódzkim chcemy dzielić się wynikami i wnioskami z badań na temat motywacji i potrzeb osób biorących udział w badaniach rynkowych i społecznych, zapewniać doradztwo technologiczne i merytoryczne w zakresie badań internetowych, społeczności internetowych, w tym technologii baz danych, czy doboru prób. Mam nadzieję, że nasze partnerskie projekty przełożą się także na promocję polskiej nauki i technologii w kraju i na świecie  

Firma technologiczna SoftArchitect dołączyła do grona Partnerów Uniwersytetu Łódzkiego, m.in.: Accenture Polska, Nordea, PwC, KGHM, Rossmann i Fujitsu. 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

Zdjęcia: Bartosz Kałużny, CKiPR UŁ