UŁ: Trwa XII jubileuszowy Polski Zjazd Filozoficzny

Ponad 600 zgłoszonych uczestników, dziesiątki debat, sympozjów, paneli i wykładów – wszystko w ramach XII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. W dniach 11-16 września 2023 roku Uniwersytet Łódzki gości śmietankę polskich filozofów a także naukowców uprawiających nauki filozoficzne reprezentujących wiele krajów świata. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego przy udziale Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

prof. Łukasz Korporowicz
prof. Janusz Maciaszek
debata otwarcia
uroczystość otwarcia
debata otwarcia

Zdjęcia: Mateusz Kowalski, Ronald Wójcik z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ 

XII Polski Zjazd Filozoficzny (11–16 września 2023) na Uniwersytecie Łódzkim odbywa się w 100. rocznicę I Polskiego Zjazdu Filozoficznego zorganizowanego w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

Przewodniczącym Komietu Organizacyjnego Zjazdu jest dr hab. Janusz Maciaszek, prof. UŁ, Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ, zaś  przewodnictwo Komitetu Honorowego zgodziła się objąć prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.   

W budynku Wydziału Filologicznego UŁ trwają debaty, panele dyskusyjne, wykłady plenarne, sympozja oraz obrady w ponad 20 sekcjach tematycznych. W porozumieniu z organizatorami Zjazdu, uczestnicy mogą także organizować dodatkowe kolokwia. Gościem specjalnym Zjazdu jest prof. Paul Guyer z Uniwersytetu Browna (USA), 

11 września podczas uroczystości otwarcia zgromadzonych powitał prof. Janusz Maciaszek, reprezentujący organizatorów wydarzenia. Prowadzący przedstawił i powitał członków Komitetu Honorowego Zjazdu. Przewodniczącą komitetu prof. Elżbietę Żądzińską, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentował dr hab. Łukasz Korporowicz, Prorektor ds. Nauki UŁ, I zastępca Rektora. 

Dyrektor Instytutu Filozofii UŁ powitał również mówców plenarnych i osoby prowadzące debaty, sympozja i panele dyskusyjne. 
Poinformował także, że na Zjeździe, który zgromadził ponad 600 uczestników, nie brakuje gości z zagranicy, również Stanów Zjednoczonych, a także Indii, Wietnamu czy Indonezji. 

Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał dr hab. Łukasz Korporowicz:

Jestem głęboko przekonany, iż filozofia tkwi w sercu uniwersytetu. Jest ona jednym z tych elementów, który stanowi o tym, czym jest uniwersytet

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska z Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodnicząca Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Mówczyni powołała się w wystąpieniu na dokument zalecający sposoby organizacji zjazdów, który wypracowano po I Zjeździe Filozoficznym, który miał miejsce w 1923 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.  

Kolejny z mówców, prof. Paweł Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego powiedział między innymi:

Zjazd Filozoficzny tym razem w Łodzi, za co jesteśmy wdzięczni Uniwersytetowi Łódzkiemu, to święto filozofii. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, jako swoje główne zadanie, ma krzewienie nauk filozoficznych. Tutaj zapewne nie trzeba krzewić nauk filozoficznych wśród Państwa, ponieważ Państwo się nimi zajmujecie na co dzień. Ale myślę, że ważny jest pewnego rodzaju komunikat o tym, że filozofia jest dyscypliną, która jest żywa, która funkcjonuje i która również jest ważna z punktu widzenia oddziaływania społecznego. 

Ostatnie wystąpienie poświęcone historii i kulisom I Zjazdu Filozoficznego, który odbył się przed 100 laty we Lwowie przygotował prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ, Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Lwowski Zjazd zainaugurował organizację zjazdów filozoficznych w Polsce. Tych zjazdów w okresie międzywojennym mieliśmy dwa w Warszawie i w Krakowie. Natomiast po wojnie pierwszy zjazd odbył się dopiero w roku 1977 w Lublinie, jego organizatorem był UMCS. Potem mieliśmy zjazdy w Krakowie, Toruniu, Szczecinie, Warszawie, Katowicach, Wiśle, Poznaniu i Lublinie (tym razem organizatorem był KUL). Nasz łódzki zjazd jest dwunasty. Wypada żywić nadzieję, że te tradycje zjazdów będziemy kontynuować. O tym jednak jaki będzie kształt przyszłych zjazdów zadecyduje samo środowisko filozoficzne oraz reprezentujące je organizacje, to znaczy Komitet Nauk Filozoficznych PAN  i Polskie Towarzystwo Filozoficzne

podsumował prof. Ryszard Kleszcz.  

Polski Zjazd Filozoficzny uzupełniają wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest wystawa „Żyj zacnie!”, którą można oglądać w dniach 11-16 września w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38. Ekspozycja jest poświęcona pismom i dokumentom związanym z I Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeuszem Kotarbińskim. Na wystawie znajdują się dokumenty prywatne i urzędowe, archiwalia z pierwszych lat działalności UŁ, korespondencja dotycząca spraw akademickich, listy prywatne, a także fotografie. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Sekcji Rękopisów BUŁ oraz z archiwum Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Redakcja: Honorata Ogieniewska,  Centrum Komunikacji i PR UŁ