UŁ na II Forum Europejskich Sojuszy Uniwersyteckich w Barcelonie

Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z zagranicą prof. dr hab. Łukasz Bogucki reprezentuje UŁ i sojusz UNIC na rozpoczętym wczoraj w Barcelonie II Forum of European Universities Alliances (II Forum Europejskich Sojuszy Uniwersyteckich).

Reprezentacja UNIC na II ForumProf. dr hab. Łukasz Bogucki, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą, na II Forum of European Universities Alliances w Barcelonie wraz z reprezentantami dwóch innych uniwersytetów sieci UNIC – EURotterdam i Deusto (Bilbao).

Poprzednie, pierwsze spotkanie sojuszy odbyło się podczas francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej, w czerwcu 2022 r. Jego celem, podobnie jak obecnie trwającego, jest otwarcie przestrzeni do dialogu i wymiany pomysłów wokół najważniejszych kwestii dotykających sojuszy europejskich. 

Udział Uniwersytetu Łódzkiego w wydarzeniu jest szczególnie istotny z perspektywy działalności sojuszy (nie tylko UNIC) na rzecz uczelni ukraińskich. Przedstawiciele Komisji Europejskiej wyraźnie podkreślają, że tworzenie powiązań pomiędzy uczelniami wyższymi w Europie jest jednym z priorytetów UE, także w trwającej prezydencji Królestwa Hiszpanii. W tej chwili istnieje 50 sojuszy (wszystkie są reprezentowane w Barcelonie), a docelowo ma ich być 60, co będzie odpowiadać mniej więcej 10 procentom europejskich uczelni wyższych. Omawiane tematy to integracja ze społeczeństwem, rola studentów i jakość badań naukowych 

– mówi prof. dr hab. Łukasz Bogucki

Sojusze uniwersyteckie od początku swego istnienia wskazywały na potrzebę spotkań zarówno pomiędzy sojuszami, jak i z przedstawicielami Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE, studentami i innymi przedstawicielami wiodących instytucji na naszym kontynencie. 

Na miejsce organizacji II Forum wybrano charakterystyczny, pochodzący z poczatków XX wieku budynek  w Barcelonie, będący częścią dziedzictwa przemysłowego miasta. Kiedyś mieściła się w nim fabryka tekstyliów, dziś jest to przestrzeń kreatywności. Podobnie jak Sojusze Uniwersytetów Europejskich jest symbolem modernizacji i transformacji instytucji, które są niezbędne, aby dostosować się do wyzwań, jakie społeczęństwom niesie współczesność. 

II Forum Sojuszy Europejskich w BarcelonieJeden z paneli dyskusyjnych II Forum of European Universities Alliances w Barcelonie.

Materiał: Forum of European Universities Alliances 

Redakcja: Centrum Komunikacji I PR UŁ