Uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczące wyboru elektorów w wyborach Rektora UŁ w kadencji 2024-2028

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami Wydziałowej Komisji Wyborczej dotyczące wyboru elektorów w wyborach Rektora UŁ w kadencji 2024-2028.

Informujemy, że termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 17 stycznia b. r. (środa) o godzinie 15.00. Zgłoszenia wraz z załącznikami lustracyjnymi składamy w Dziekanacie Wydziału w pok. 08 u Pani Agnieszki Bartczak.

Zebrania wyborcze odbędą się w dniu 22 stycznia b. r. (poniedziałek) w Sali Rady Wydziału:

  • o godzinie 11.00 dla samodzielnych pracowników naukowych
  • o godzinie 13.00 dla pozostałych pracowników naukowych

Uchwały WKW dostępne są w zakładce WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA