Trzy głosy o architekturze współczesnej / UŁ x Detalfest

Miejsce wydarzenia: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź
Czas: 16 grudnia 2023 (sobota) 12:00 - 16:00

W sobotę (16 grudnia) o godz. 12.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11 (ul. M. Skłodowskiej-Curie 11) rozpocznie się seria trzech prelekcji – ostatnich wydarzeń tegorocznej edycji DetalFest. O nowoczesnej (lecz niekoniecznie modernistycznej!) architekturze i przewartościowywaniu dotychczasowych wzorców projektowania, o dostosowanym do zmieniającego się klimatu budownictwa oraz poszukiwaniu inspiracji, a także o korzystaniu z tradycyjnych rozwiązań w tworzeniu współczesnej architektury opowiedzą: dr hab. Michał Domińczak (Politechnika Łódzka), dr Maciej Jagielak (Emisja architektury / Politechnika Krakowska) i arch. Piotr Olszak (Polska Drewniana).

 

„Nowoczesny nie znaczy modernistyczny. Dlaczego architektura przyszłości może być piękna” / dr hab. Michał Domińczak (Politechnika Łódzka)

Intencją autora jest zwrócenie uwagi na powszechne, acz błędne, przedstawianie przemian zachodzących w ostatnich dekadach w projektowaniu architektonicznym jako ogólnego i bezdyskusyjnego postępu architektury. Tezą jest stwierdzenie, że postawa modernistyczna, na której opiera się mainstream architektury współczesnej, nie jest już synonimem nowoczesności, a projektowanie architektoniczne wymaga głębokiego przewartościowania dotychczasowych wzorców. Jest to konieczne zarówno w kontekście ponadczasowych zasad architektury, jak również nadchodzących wyzwań i związanych z tym przemian cywilizacyjnych. Przyszłość wymaga Nowej Architektury, która będzie zarówno trwała, użyteczna i – co niemal całkowicie lekceważone w naszych czasach – piękna.

prelegent mężczyzna w średnim wieku w garniturze

BIO: Michał Domińczak – architekt i urbanista, badacz i popularyzator idei New Urbanism, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej. Autor i współautor wielu różnorodnych projektów konserwatorskich, architektonicznych i urbanistycznych, takich jak np. rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodziska w Tumie pod Łęczycą, infrastruktura specjalna dla Sił Zbrojnych RP czy rewitalizacja obszarowa Łodzi. W 2003 roku jako Architekt Miasta Zgierza doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. Ekspert do spraw gospodarki przestrzennej Instytutu im. Romana Rybarskiego, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Członek Congress for the New Urbanism oraz Institute of Classical Architecture & Art.

Facebook prelegenta: przejdź do konta na Facebooku

„Klimatyczne detale, czy detale klimatyczne?” / dr Maciej Jagielak (Emisja architektury / Politechnika Krakowska)

Stare chałupy są zazwyczaj bardzo „klimatyczne”, także w znaczeniu doskonałego dostosowana do lokalnych warunków pogodowych, rytmu zmian pór roku i krajobrazu. Dziś natomiast pilnie potrzebujemy budynków dostosowanych do klimatu, który zmienia się gwałtownie. Czy detale architektoniczne mogą stanowić część odpowiedzi na takie wyzwanie? Przykładów poszukamy wśród radykalnych współczesnych realizacji architektury solarnej, low-tech, naturalnego budownictwa, „spartańskiej cyrkularności”, od czasu do czasu porównując je z architekturą tradycyjną.

prelegent mężczyzna w średnim wieku w kolorowej czapce i okularach

BIO: Maciej Jagielak – architekt, zafascynowanym ekologiczną i społeczną rolą architektury, rozwiązaniami low-tech, naturalnym budownictwem, permakulturą. Prowadzi podcast i stronę Emisja Architektury . Zawodowo specjalizuje się w zastosowaniu naturalnych materiałów. Działając w ramach nieformalnej grupy FUCHI Studio projektuje domy z drewna, słomy, gliny itp., doradza, szkoli, pisze. Pracuje badawczo i dydaktycznie jako asystent w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Działa w organizacjach promujących naturalne budownictwo w skali krajowej i europejskiej: Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Budownictwa Naturalnego i European Straw Building Association.

Facebook Prelegenta: przejdź do konta na Facebooku, konto Emisja Architektury

„O przewagach projektowania według nieba i obyczaju na podstawie Wzornika Mazurskiego” / arch. Piotr Olszak (Polska Drewniana) 

Tradycja to tysiące poprawek, nanoszonych przez setki lat, przez tysiące anonimowych budowniczych, którzy pracowali z lokalnym budulcem w lokalnym klimacie i dla ludzi, którzy mieli określone potrzeby bytowe i duchowe. Z tego powodu budynek tradycyjny jest produktem najbliższym doskonałości. Do tego ideału nie jest w stanie zbliżyć się nawet najbardziej genialny architekt, który działa w pojedynkę, odrzucając doświadczenia pokoleń. Dawny krajobraz był harmonijny, ale zróżnicowany i ciekawy, czego nie możemy powiedzieć o wytworach dzisiejszych architektów. Zamiast męczyć siebie i przechodniów wymyślaniem ciągle czegoś nowego, namawiam do zanurzeniu się w tradycji, dzięki czemu zostawimy po sobie świat trochę piękniejszy!

prelegent mężczyzna w średnim wieku w puchowej kurtce

BIO: Piotr Olszak – urodziłem i wychowałem się w Piszu na południowych Mazurach, w rodzinie pochodzącej z sąsiednich Kurpi. To miało ogromne znaczenie w mojej późniejszej pracy projektowej. Studia architektoniczne odbyłem na Politechnice Gdańskiej. Pracę zawodową rozpocząłem w Olsztynie w pracowni arch. Bolesława Wilkowskiego, a następnie wróciłem do mojego rodzinnego miasta Pisza, gdzie prowadzę pracownię znaną pod nazwą Polska Drewniana. Zajmuję się projektowaniem inspirowanym architekturą ludową. Ogromna większość moich projektów to budynki drewniane. Życie rodzinne, ale i zawodowe, od 27 lat dzielę z Katarzyną z domu Wilkowską, która jest z wykształcenia architektem krajobrazu. Jesteśmy rodzicami siedmiu chłopców i trzech dziewczynek.

Facebook prelegenta: przejdź do konta na Facebooku, przejdź do strony Polska Drewniana

Na miejscu będzie można zakupić publikacje Prelegentów (tylko gotówka!). Przewidziano również skromny poczęstunek.

Redakcja: Bartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR UŁ)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.

 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 16 grudnia 2023 (sobota) 12:00 - 16:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB