Trwa konkurs PRELUDIUM BIS 5

Centrum Nauki UŁ przypomina o otwartym konkursie PRELUDIUM BIS 5 skierowanym do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie ich badań, ale to też świetna okazja na zmierzenie się z rolą kierownika projektu. Będąc Kierownikiem projektu w projekcie PRELUDIUM BIS zwiększacie Państwo swoje szanse na nowe doświadczenia menadżerskie i badawcze oraz poszerzacie Państwo swoje portfolio projektów w NCN. To też kolejny krok, który może Państwa przybliżyć do kierowania innymi, większymi projektami NCN.

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet projektów PRELUDIUM BIS 5 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 25 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy, zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Najważniejsze zmiany w konkursie PRELUDIUM BIS 5

  • Brak wymogu uzyskania stopnia doktora jako efektu realizacji projektu;
  • Łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę oraz wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba jest wskazana jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Do tego limitu (szczegółowo por. § 8 i § 9 Regulaminu) nie wlicza się projektów finansowanych i wniosków złożonych m.in. w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2023 r. do godziny 16:00. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15 lutego 2024 r.

Przesunięcie daty ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu powinno usprawnić proces rekrutacji doktorantów do realizacji projektów i szkół doktorskich.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursów NCN do budowania swojej kariery naukowej jako Kierownik Projektu wraz ze wsparciem dla doktoranta w szkole doktorskiej.

Planowanie zespołu badawczego projektu:

Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant. Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS realizuje doktorant wybrany w drodze otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.

Opiekun konkursu w Centrum Nauki UŁ:

Danuta Klimaszewska
T: 042/635-42-17

E: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl