Szkolenia z kompetencji tutorowych w dydaktyce dla pracowników UŁ

Zrzeszenie Tutorów UŁ zaprasza do udziału w sierpniowych i wrześniowych szkoleniach pozwalających na rozwinięcie kompetencji tutorowych pomocnych w kształceniu akademickim. Wrześniowe szkolenia zamykają serię przygotowaną przez Zrzeszenie Tutorów w ramach projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni.

Zapraszamy do udziału w dowolnej liczbie szkoleń, w dowolnym wymiarze. W szczególności zachęcamy do odbycia co najmniej 20 godzin szkoleń, które umożliwiają włączenie do Zrzeszenia Tutorów UŁ oraz otwierają możliwość udziału w dodatkowym szkoleniu zewnętrznym pogłębiającym takie kompetencje.

Zgłoszenia proszę kierować poprzez formularze:

Ponadto chęć udziału w tych i innych szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie kształcenia akademickiego oferowane przez Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej UŁ można kierować bezpośrednio poprzez stronę Zespołu Doskonałości Dydaktycznej UŁ.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 90 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.03.2023 r. w sprawie: powołania Zrzeszenia Tutorów UŁ oraz określenia struktury i zasad działania godziny zajęć realizowanych w formie tutoringu można zaliczyć do pensum nauczyciela akademickiego zgodnie z obowiązującym w UŁ Regulaminem pracy i wydziałowymi rozwiązaniami w tym zakresie.

dr Karolina Rudnicka
uczelniana koordynator ds. tutoringu
E: karolina.rudnicka@biol.uni.lodz.pl