Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Do 15 maja 2024 roku można składać wnioski o stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań zagranicznych.

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, przyznawanymi polskim humanistom na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989. Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym na okres od jednego do trzech miesięcy.

Wnioski o stypendia na rok 2025 należy przesyłać do dnia 15 maja 2024 roku wyłącznie w formie elektronicznej na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl.

Informacje o konkursie oraz formularz wniosku dostępne są na stronie Polskiej Akademii Nauk:

PAU Stypendia Fundacji Lanckorońskich