„Studia Ceranea” 14/2024 | Nabór artykułów

Czasopismo „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (14/2024).

Czasopismo „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (14/2024). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal Systems pod adresem https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/user/register do dnia 15 kwietnia 2024.

Rocznik przyjmuje prace dotyczące różnych aspektów późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie. Ze względu na międzynarodowy charakter czasopisma, przyjmowane są teksty napisane w języku angielskim. Wysoka wartość merytoryczna artykułów publikowanych w „Studia Ceranea” poświadczona jest obecnością czasopisma w bazach „Web of Science” i „Scopus”.

Szczegółowe informacje dla Autorów znaleźć można na stronie internetowej czasopisma.
Kontakt mailowy z Redakcją pod adresem s.ceranea@uni.lodz.pl