Nasze studentki w Science Hub!

Z przyjemnością informujemy, że w dwóch edycjach konkursu Science Hub zakwalifikowane do realizacji zostały dwa projekty studentek II r. archeologii studiów licencjackich:

Oba projekty realizowane są pod opieką dr. Olgierda Ławrynowicza.

Science Hub to ogólnouczelniana platforma współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem. Celem jest inicjowanie i rozwój współpracy między osobami studiującymi, opiekunami naukowymi oraz instytucjami partnerskimi UŁ, w celu realizacji naukowych projektów i rozwiązań aplikacyjno-wdrożeniowych.

Daria Kacprowicz i Anna Ciszek