Studenckie Granty Badawcze 2024

Masz głowę pełną pomysłów naukowych? Zastanawiasz się, jak je zrealizować? Trafiłeś w dobre miejsce! Zapraszamy Cię do udziału w Studenckich Grantach Badawczych – programie, który otworzy przed Tobą nowe możliwości rozwoju.

Rozpoczęła się kolejna edycja Studenckich Grantów Badawczych. W tegorocznej edycji zostało wprowadzony kilka zmian m.in. zwiększon kwotę stypendium, skrócono harmonogram konkursu oraz zmieniono zasady rozliczania faktur.

O programie

Celem projektu jest umożliwienie studentom I i II stopnia uzyskanie środków finansowych na prowadzenie lub prezentację swoich badań naukowych.  
Projekt Studenckie Granty Badawcze to także okazja do zapoznania się ze specyfiką składania i rozliczania wniosków o finansowanie badań naukowych. Jeżeli planujesz karierę na uniwersytecie, będzie to jedna z twoich najważniejszych umiejętności.
W ramach Studenckiego Grantu Badawczego możesz pozyskać środki finansowe między innymi na:  

 • realizację swoich badań
 • udział w konferencjach naukowych
 • publikację artykułu lub książki
 • napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej

Warunkiem otrzymania Studenckiego Grantu Badawczego jest:  

 • ukończenie szkolenia z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na prowadzenie badań naukowych, organizowanego na Uniwersytecie Łódzkim
 • uzyskanie pozytywnej opinii potencjalnego opiekuna naukowego projektu
 • złożenie elektronicznego wniosku o finansowanie  

Na ocenę wniosków składa się opina na temat poziomu naukowego planowanych badań i ich wpływu na rozwój naukowy Twój i UŁ. W ten sposób zostaną wyłonione najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty.
W ramach programu Studenckich Grantów Badawczych odbędzie się cykl szkoleń z zakresu składania i rozliczania wniosków o środki finansowe na prowadzenie badań naukowych.  

Zwiększenie stypendium 

W poprzednich edycjach maksymalna kwota jednorazowego stypendium wynosiła 3 500 zł. W tegorocznej edycji Komisja konkursu postanowiła zwiększyć ją do 4 000 zł. Jest to odpowiedź na zwiększenie kosztów zakupu odczynników i innych materiałów niezbędnych do realizacji projektów. 

Skrócony harmonogram 

Komisja konkursu postanowiła znacząco skrócić harmonogram tegorocznej edycji. Dzięki temu grantowicze będą mieć więcej czasu na realizację projektów. Tegoroczny harmonogram wygląda następująco: 

 • Szkolenia – 26.09–31.10 
 • Aplikacja wniosków – 2.10–31.10 
 • Ocena formalna – 1.11–12.11 
 • Recenzja – 13.11–13.12 
 • Ocena wniosków – 14.12–8.01 
 • Zebranie Komisji SGB – 9.01–16.01 
 • Wypłaty grantów – przełom styczeń–luty 

Nowe zasady rozliczania faktur 

W większości przypadków faktury za zakup materiałów będą rozliczane podobnie, jak w poprzednich edycjach. Dokumenty finansowe powinny być wystawione na kierownika projektu, czyli studenta prowadzącego badania. Różnica dotyczy faktur za zakup odczynników, które muszą być wystawione na Wydział lub Katedrę. W takim przypadku studenci będą musieli je dostarczać na Wydział, w którym realizują projekty. Więcej informacji dotyczących rozliczania faktur znajduje się w przewodniku, przygotowanym dla uczestników konkursu. 

Więcej informacji o programie Studenckie Granty Badawcze

Informacje: Uniwersytet Łódzki