Studenci UŁ pomagają poznawać i chronić lokalne dziedzictwo Jury Krakowsko-Czestochowskiej

W ramach programu Science Hub UŁ studenci Etnologii i antropologii kulturowej – Monika Raj i Kamil Ludwiczak razem z dr Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz i dr Alicją Piotrowską z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ realizują projekt „Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego”. Projekt realizowany jest we współpracy z Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym im. Walentego Zwierkowskiego.

Etnografowie i partner projektu
Etnografowie w terenie
W trakcie badań terenowych
Poznawanie krajobrazu
W trakcie badań terenowych

logo partneraPierwszy etap projektu 

Zaplanowany cykl działań badawczych i animacyjnych polega na etnograficznym rozpoznaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego zapisanego w pamięci i opowieściach mieszkańców kilku wsi w gminach Kroczyce, Niegowa, Lelów (woj. śląskie) oraz udostępnieniu lokalnym społecznościom narzędzi do odtwarzania, upowszechniania wiedzy o lokalnym krajobrazie kulturowym oraz zachęcania do przemyśleń i działań na rzecz swojej tożsamości i swojego dziedzictwa.  

W lipcu rozpoczął się pierwszy etap projektu, czyli terenowe badania etnograficzne. Dotyczą one przede wszystkim historii związanej z wydarzeniami z czasów II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów członków lokalnej społeczności żydowskiej. Badaczy interesuje wiedza i pamięć o wspólnej przeszłości, która jest wywoływana, przypominana oraz przetwarzana w toku lokalnego dyskursu. 

O projekcie  

Projekt realizowany jest w ramach Science Hub UŁ – ogólnouczelnianej platformy współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem.  

Tytuł projektu: Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego  

Osoby sprawujące opiekę: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Alicja Piotrowska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ  

Osoby studiujące: Monika Raj, Kamil Ludwiczak, Etnologia i antropologia kulturowa 

Partner: Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego  

Opis projektu: Projekt polega na etnograficznym rozpoznaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego zapisanego w pamięci i opowieściach mieszkańców wsi Dobrogoszczyce (woj. śląskie) oraz udostępnieniu lokalnym społecznościom narzędzi do odtwarzania, upowszechniania wiedzy o lokalnym krajobrazie kulturowym oraz zachęcania do przemyśleń i działań na rzecz swojej tożsamości i swojego dziedzictwa.  

Więcej o projektach Science Hub UŁ z Wydziału Filozoficzno-Historycznego 

Tekst: dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Alicja Piotrkowska
Zdjęcia: dr Olgierd Ławrynowicz, dr Alicja Piotrowska
Redakcja: Science Hub UŁ