Start rejestracji na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2023/24

27 września rusza rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2023/2024. Prowadzona będzie do 12 października 2023 r. poprzez UsosWeb (kod rejestracji: 00-POGOLNOUCZ-Z23/24).

Zajęcia ogólnouczelniane są obowiązkowe tylko dla tych studentów, u których występują w programach studiów - są wówczas bezpłatne. Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu, zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową we współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi - są one odpłatne dla wszystkich studentów. 

Pozostali studenci mogą dodatkowo rozszerzyć swój plan o zajęcia ogólnouczelniane. Zgodnie z paragrafem 48 Regulaminu studiów w UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r., za zajęcia ogólnouczelniane realizowane poza programem studiów, muszą wnieść opłaty w wysokości podanej w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne z UŁ w roku akademickim 2023/2024  (załącznik nr 14) wraz ze zmianami.  
W takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć podanie o zgodę na realizację zajęć ogólnouczelnianych (podanie dostepne jest na stronie UŁ w Strefie Studenta).

Uwaga, zarejestrowanie się na przedmiot w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że staje się on dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.  

Jakiekolwiek zmiany na listach mogą być dokonywane nie później niż do 25 października br. Po tym terminie, aby zostać wypisanym z przedmiotu znajdującego się w puli zajęć ogólnouczelnianych, należy uzyskać zgodę Dziekana Wydziału, na którym się studiuje.  

Po zakończonej rejestracji internetowej uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni niezwłocznie zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach, aby dopełnić formalności.

Wykaz koordynatorów oraz pełna oferta zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2023/24 znajduje się na stronie uczelni w Strefie Studenta

Doktoranci 

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych, nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji. Powinni natomiast zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot. 
Doktoranci mogą bez opłat dołączyć do zajęć ogólnouczelnianych. W przypadku zajęć w ramach Akademii Polskiego Filmu, ponoszą taką samą odpłatność, jak studenci. 

Akademia Polskiego Filmu 

Opłata za zajęcia w wysokości 150 zł za semestr, pobierana będzie przez organizatora kursu.  
W trakcie cotygodniowych zajęć można będzie uczestniczyć w kilkudziesięciu projekcjach filmowych oraz w wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.   
Harmonogram spotkań w semestrze zimowym 2023/2024 będzie dostępny na stronie projektu
Uczestnictwo w zajęciach będzie możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf lub online w systemie sprzedaży Muzeum Kinematografii. Ilość miejsc jest ograniczona. 

Aktualne informacje o zajęciach ogólnouczelnianych i innych, znajdują się na stronie UŁ w Strefie Studenta

Materiał: Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej UŁ 
Redakcja i foto: Centrum Komunikacji i PR