Srebrny Medal dla projektu „Przyjazne miasto"

Projekt „Przyjazne miasto. Wsparcie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku w zakresie wykorzystania sieci połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi, z uwzględnieniem aplikacji dotyczącej informacji lokalizacyjnych oraz zabytków architektury miejscowej” („Rzeczy są dla ludzi”, NCBR), kierowany przez prof. Anetę Pawłowską z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, otrzymał Srebrny Medal podczas 15. edycji niezwykle prestiżowej Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacyjności (Euroinvent. European Exibition of Creativity and Innovation) w Rumunii.

Dyplom przyznający srebrny medal dla zespołu prof. Anety Pawłowskiej podczas Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacyjności w Rumunii w dniu 15 maja 2023 r.

W skład zespołu Prof. Anety Pawłowskiej (Wydział Filozoficzno Historyczny UŁ, Instytut Historii Sztuki UŁ) wchodzą zarówno pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego (Dr Piotr Milczarski, Dr Daria Rutkowska-Siuda, Dr Artur Hłobaż, Dr Anna Wendorff, Mgr Anna Śniegula, Dr Adam Drozdowski, Mgr Magdalena Milerowska i Mgr Norbert Borowski), jak i Uniwersytetu SWPS (Prof. Izabela Krejtz, Dr Krzysztof Krejtz i Mgr Katarzyna Wisiecka) i Clemson University (Prof. Andrew T. Duchowski).

O projekcie 

Projekt wspiera samodzielność przemieszczania się osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni centrum Łodzi z wykorzystaniem ogólnodostępnej komunikacji miejskiej. Jego realizacja daje efekt większej inkluzji społecznej i wpływa pozytywnie na jakość życia osób z niepełnosprawnością wzroku, co zgodne jest z Ustawą Dostępność Plus o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Z systemu będą mogły korzystać wszystkie osoby za pomocą bezpłatnej aplikacji na smartfony i smartwatche dla systemów operacyjnych IOS oraz Android. Cel zostanie uzyskany poprzez montaż bezprzewodowej sieci znaczników elektronicznych (technologia Bluetooth Low Energy) na przystankach miejskich.

Niewielkie, praktycznie bezobsługowe znaczniki bateryjne, skomunikują się ze smartfonami i smartwatchami osób niewidzących i niedowidzących przy pomocy stworzonej aplikacji. Emitowany ze znaczników sygnał umożliwi osobom z dysfunkcją wzroku znalezienie przystanków. Użytkownicy aplikacji poprzez smartfony i smartwatche uzyskają wiadomość głosową dotyczącą informacji lokalnych (np. w jakiej odległości i w jakim kierunku znajduje się przejście dla pieszych) i obiektów. Szczególnemu opisowi (tzw. audiodeskrypcji) zostaną poddane najciekawsze pod względem kulturowym budynki z danej okolicy. Aby opisy były precyzyjne, zostały one poprzedzone badaniami okulograficznymi przestrzeni Łodzi wśród osób widzących.

Z projektu będą mogli korzystać turyści i pracownicy sezonowi, ponieważ interfejs oraz treści merytoryczne aplikacji zostaną stworzone również w językach: angielskim, ukraińskim i hiszpańskim. W myśl zasad projektowania uniwersalnego, system będzie włączony do miejskiej informacji turystycznej. Projekt jest implementowany w mieście we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji oraz Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Wszystkie etapy projektu są ewaluowane przez osoby z dysfunkcją wzroku. Założeniem projektu będzie możliwość jego szerokiej implementacji zarówno w całej aglomeracji łódzkiej, jaki i innych miastach.

Wcześniejsze wyróżnienia 

Jest to już kolejna nagroda naukowa otrzymana przez zespół Prof. Pawłowskiej, prowadzący badania nad audiodeskrypcją. Wcześniej m.in. otrzymał następujące nagrody: Nagrodę LUMEN (Leaders in University Management) za projekt „Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)” (2017), Wyróżnienie „Łódzkie Eureka” w kategorii „nauka” za wybitne osiągnięcia naukowe na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego za projekt „Opracowanie metodologii naukowej audiodeskrypcji dzieł sztuki i jej implementacja w łódzkich muzeach” (2018), Nagrodę „Idol” Fundacji Szansa dla Niewidomych za Badania nad audiodeskrypcją (2018), Nagrodę Rektora UŁ za projekt naukowo-wdrożeniowy „Sztuka dostępna i nowe technologie” (2019) czy Srebrny Medal na XIII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG za projekt „Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja - współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką”. W tym roku projekt „Przyjazne miasto...” został również nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii: Innowacje społeczne.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!