Spotkanie wokół książki „Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej”

Miejsce wydarzenia: Williama H. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
Czas: 14 grudnia 2023 (czwartek) 12:30 - 14:00

Serdecznie zaparaszamy na spotkanie wokół książki dr. Mikołaja Ratajczaka „Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej” (Wydawnictwo IBL PAN, 2020). „Forma życia i dobro wspólne” to pierwsza w Polsce książka opisująca historię powstania i najważniejsze dyskusje w ramach radykalnej filozofii politycznej we Włoszech, którą określa się często jako "Italian Theory" lub pensiero italiano. Jej główni przedstawiciele i przedstawicielki — m.in. Antonio Negri, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Paolo Virno czy Silvia Federici — od lat figurują na liście najważniejszych nazwisk współczesnej teorii krytycznej.

Spotkanie poświęcone będzie genealogicznej rekonstrukcji kontekstów historycznych, które wpłynęły na uformowanie się myśli autorów związanych z Italian Theory, takich jak powstanie i rozwój autonomicznego ruchu robotniczego, marksistowskiego feminizmu czy teorii kapitalizmu kognitywnego. Rozmowa koncentrować się będzie na pytaniu, jak powojenna, radykalna włoska filozofia polityczna reagowała na najważniejsze transformacje społeczne, gospodarcze i polityczne ostatnich dekad i w jakim sensie może stanowić klucz do zrozumienia współczesności.

dr Mikołaj Ratajczak — filozof, historyk idei, tłumacz i redaktor. Adiunkt w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN, współpracownik czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Autor pierwszego w języku polskim i jednego z pierwszych na świecie monograficznych opracowań historii rozwoju współczesnej radykalnej filozofii politycznej we Włoszech (Forma życia i dobro wspólne, Warszawa 2020). Teksty poświęcone filozofii politycznej i historii pojęć publikował m.in. w Journal for the History of Ideas, Language Sciences, Polish Sociological Review, Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, Tekstach Drugich, Kulturze i społeczeństwie i Praktyce Teoretycznej. Odbył pobyty badawcze na uniwersytetach we Włoszech (Roma Tre), Francji (CNRS-EPHE) i USA (Duke University). Gościnny wykładowca w Collegium Civitas oraz na USWPS. Na język polski przełożył m.in. Antonio Negriego, Theodora W. Adorna, Roberta Esposito i Anthony’ego Atkinsona. Znawca i tłumacz myśli Karola Marksa, od 2017 współprowadzi ogólnopolskie, otwarte seminarium „Czytanie Marksa”. Członek prezydium Międzyzakładowej Komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza w PAN.

Wydarzenie na Facebooku

Spotkanie odbędzie się w auli im. Iji Lazari-Pawłowskiej, Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, Łódź. 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Williama H. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 14 grudnia 2023 (czwartek) 12:30 - 14:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB