Spotkanie autorskie wokół książki „Moralność a doznanie. Uwagi o estetycznym i pozaestetycznym doświadczaniu sztuki"

Już 7 czerwca zapraszamy na spotkanie autorskie z książką „Moralność a doznanie. Uwagi o estetycznym i pozaestetycznym doświadczaniu sztuki", zorganizowane w ramach spotkania Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Grafika promująca spotkanie z napisami

W wydarzeniu wezmą udział:

  • dr Kamila Biały (Katedra Socjologii Sztuki UŁ) - jej obszar zainteresowań to inspirowane współczesną fenomenologią epistemologiczne, metodologiczne i etyczne problemy socjologicznego oglądu.
  • dr hab. Tomasz Ferenc (Katedra Socjologii Sztuki UŁ) - interesuje się antropologią i socjologią wizualną, studiami nad procesami migracyjnymi oraz biograficznie zorientowaną socjologią sztuki.
  • Dagna Kidoń (Instytut Nauk o Sztuce PWSFTviT) - zajmuje się socjologią sztuki, kulturą masową i historią sztuki. W swoich badaniach eksploruje możliwości poznawcze interdyscyplinarnego podejścia do percepcji sztuki.

Prowadzący:

Informacje:

  • Data: 7 czerwca (piątek)
  • Godzina: 11:00
  • Miejsce: Instytut Filozofii UŁ (ul. Lindleya 3/5, sala 306)
  • Wydarzenie na Facebooku

Zapraszamy!