Specjalne Wiosło Kultury 2023 dla prof. Jerzego Jarniewicza z UŁ

Podczas uroczystej gali Wiosła Kultury 2023 odbywającej się w Monopolis prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego) został uhonorowany nagrodą Wiosła Specjalnego.

Wiosła Kultury przynawane są ludziom, którzy pozwalają Łodzi wypłynąć na szerokie wody. To nagroda dla tych, którzy w Łodzi tworzą, rozwijają się i promują miasto. Pomysłodawcą plebiscytu jest łódzka „Gazeta Wyborcza", która współorganizuje galę wręczenia nagród wraz z Monopolis. 

Laureaci Wioseł Kultury 2023Laureaci Wioseł Kultury 2023 podczas gali w Monopolis.

Laureat Wiosła Specjalnego, prof. Jerzy Jarniewicz z UŁ jest poetą, krytykiem literackim i tłumaczem (przekłada głównie literaturę anglojęzyczną, m.in. utwory Jamesa Joyce’a, Craiga Raine’a, Philipa Rotha). Do niedawna członek kolegium redakcyjnego „Literatury na Świecie”. Teksty o literaturze publikował w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”, współpracował też z brytyjskimi pismami literackimi. Jest autorem m.in. kilkunastu tomów poezji, a także zbiorów szkiców i esejów krytycznoliterackich.   

W październiku 2022 roku za zbiór poezji „Mondo cane” otrzymał prestiżową Nagrodę Literacką Nike w konkursie organizowanym przez Fundację Agory i „Gazetę Wyborczą”. Potem posypały się inne wyróżnienia, literackie i nie tylko. Prof. Jarniewicz został laureatem Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima  za całokształt twórczości. W plebiscycie TV Toya otrzymał Nagrodę Energia Kultury 2022 za „pracę nad promowaniem literatury, roli tłumacza i przekładu”. Laureat Nagrody Miasta Łodzi. Uhonorowany został też Laurem Polskiej Izby Książki. Teraz do kolekcji wyróżnień i nagród może dodać Specjalne Wiosło Kultury 2023.  

Profesorowi Jerzemu Jarniewiczowi i innym laureatom plebiscytu serdecznie gratulujemy! 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ