Śladami przedlokacyjnego Lelowa

Kolejny etap realizacji projektu archeologicznego w ramach Science Hub UŁ

Trzeci sezon badań archeologicznych w Staromieściu!
Już za kilka miesięcy archeolodzy i studenci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzą kolejny sezon badań w Staromieściu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nie ustępując w poszukiwaniu śladów przedlokacyjnego Lelowa – najważniejszego miasta średniowiecznej i nowożytnej północno-zachodniej Ziemi Krakowskiej. W przygotowaniach do nowego sezonu uczestniczy Anna Ciszek – studentka III roku archeologii UŁ i wykonawczyni projektu badawczego „Przedlokacyjny Lelów. Popularyzacja wyników badań archeologicznych” realizowanego w ramach Science Hub UŁ.

Elementem tych działań była wizyta w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków (delegatura w Częstochowie) oraz w Urzędzie Gminy Lelów. W trakcie pobytu w gm. Lelów Anna Ciszek miała okazję skorzystać ze zbiorów niedawno otwartej czytelni im. Jacka Laberscheka znajdującej się w bibliotece miejscowego domu kultury. To właśnie tutaj rodzina zmarłego rok temu badacza przekazała zbiory jego książek i opracowań. Publikacje dr. Laberscheka mają podstawowe znaczenie dla poznania dziejów średniowiecznego Lelowa i okolic.

Czas wyruszyć w teren!
Po spotkaniach urzędowych przyszedł czas na rozeznanie w terenie.
– Rozejrzeliśmy się, aby wytyczyć najlepsze możliwe miejsca do potencjalnej eksploracji, a naszą uwagę przykuła rzeka Halszka, która od wieków stanowiła miejscową oś osadniczą. Rzeka ta, a właściwie struga, stanie się tematem współnego wystąpienia Anny Ciszek i mgr. Radosława Zdaniewicza na zbliżającej się konferencji „Rzeka, dolina, pradolina w badaniach interdyscyplinarnych”.

Jednym z zadań młodej badaczki stała się prospekcja terenowa obszaru przyszłych  badań, w trakcie której mgr Radosław Zdaniewicz wykonał zdjęcia z drona okolicy, w szczególności wspomnianej strugi Halszki. Podczas pobytu w Staromieściu łódzcy badacze zadokumentowali część odsłoniętego fragmentu konstrukcji nowożytnej krypty grobowej, odkrytej podczas remontu muru wschodniego placu kościoła. Mieli także okazję wymienić swoje spostrzeżenia z mgr Iwoną Młodkowską- Przepiórowską z Rezerwatu Archeologicznego Kultury łużyckiej w Częstochowie, wykonującą nadzór nad pracami ziemnymi.

oprac. A.Ciszek, fot. O. Ławrynowicz