Science Hub UŁ w Lelowie

Kolejny etap naszego projektu „Aktywne dziedzictwo poprzez etnografię. Lokalna społeczność i jej pamięć we wspólnotowych działaniach na rzecz krajobrazu kulturowego”, który realizujemy w ramach programu Science Hub UŁ.

Science Hub UŁ to platforma współpracy, która ma na celu wspieranie społeczności akademickiej UŁ w realizacji wdrożeniowych projektów naukowych we współpracy z otoczeniem. My współpracujemy z Lelowskim Towarzystwem Historyczno-Kulturalnym im. Walentego Zwierkowskiego, a nasz zespół etnografów tworzą: Monika Raj, Kamil Ludwiczak (studenci III roku studiów licencjackich) oraz dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Alicja Piotrowska.

W ubiegłym tygodniu (2 grudnia) pojechaliśmy do Lelowa, by wziąć udział w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ślady codzienności. Ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”. Organizatorami wydarzenia był Partner w projekcie – Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Urząd Gminy Lelów oraz nasz Instytut.

Uczestnikami konferencji byli nie tylko naukowcy (archeolodzy, historycy, etnografowie, językoznawcy), ale także regionaliści i mieszkańcy gminy Lelów. Była to więc doskonała okazja, by opowiedzieć o dotychczasowym wynikach naszych działań realizowanych w ramach Science Hub UŁ i o planach na przyszłość. 


W trakcie spotkania odbyła się również promocja monografii wieloautorskiej pt. „Dziedzictwo kulturowe ziemi lelowskiej” pod redakcją dr Aleksandry Krupy-Ławrynowicz i Mirosława Skrzypczyka – prezesa Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego.

Więcej informacji o naszym projekcie tutaj