Science Hub UŁ - Drugi nabór wniosków

Science Hub UŁ zaprasza do udziału w drugim naborze wniosków w Konkursie Science Hub UŁ na studenckie wdrożeniowe projekty trójstronne. Projekty realizowane są przez zespoły składające się z osób studiujących na Uniwersytecie Łódzkim, opiekunów prac studenckich i reprezentantów otoczenia. Nabór do drugiej edycji trwa od 15.04.2023 do 7.05.2023.

plakat promocyjny program Science Hub UŁ

Projekt i konkurs Science Hub UŁ

Na Uniwersytecie Łódzkim co roku powstaje wiele studenckich projektów wdrożeniowych. Celem projektu Science Hub UŁ jest wspieranie naukowych projektów studenckich we współpracy przedstawicieli uczelni i partnerów zewnętrznych wzmacniając przy tym interdyscyplinarną współpracę międzywydziałową. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty naukowe o charakterze aplikacyjnym lub działania wdrożeniowe powstające na UŁ, których celem jest rozwiązanie wyzwania/problemu wskazanego przez podmiot zewnętrzny.                                            

Do konkursu zapraszamy wszystkie projekty niezależnie od dyscypliny naukowej. Zgłaszane projekty mogą być również realizowane w ramach tworzonych prac dyplomowych lub zaliczeniowych.

Więcej informacji o konkursie: www.sciencehub.uni.lodz.pl/konkurs