Science Hub UŁ dołączył do międzynarodowej sieci Living Knowledge - the International Science Shop network

Kierownik Projektu Science Hub UŁ dr Małgorzata Dzimińska poinformowała o kolejnym kamieniu milowym w rozwoju Science Hub UŁ - dołączeniu do międzynarodowej sieci Living Knowledge, która zrzesza jednostki, które działają na rzecz współpracy z otoczeniem w formule Science Shop. O Science Shopach i znaczeniu dołączenia Science Hub UŁ do sieci Living Knowledge rozmawiamy z dr Małgorzatą Dzimińską.

Czym są Science Shopy?

Science shop to inicjatywa, która zbliża naukę i społeczeństwo. W ramach działań science shopu przedstawiciele społeczności akademickiej oferują swoje eksperckie doradztwo, badania i analizy na rzecz społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Zazwyczaj w formule współpracy trójstronnej (studenci, naukowcy i partner zewnętrzny) pracują nad rozwiązaniem zdiagnozowanych problemów i wyzwań zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne. Taka formuła współpracy wpisuje się również w partycypacyjny nurt tworzenia nauki, w którym uczestnictwo w procesie badawczym nie jest zarezerwowane jedynie dla naukowców lecz daje możliwość włączania się w jej uprawianie obywatelom, stanowiąc jednocześnie świetną okazję do popularyzacji wiedzy naukowej.  

W jaki sposób Science Hub UŁ wpisuje się w koncepcję Science Shopów?

Ideą naszego hubu jest łączyć, sieciować i wspierać tworzenie naukowych projektów wdrożeniowych odpowiadających na wyzwania od lokalnych po globalne. Działalność Science Hub UŁ wykorzystuje model działania Science Shopów oraz dostosowuje go do specyfiki naszej uczelni oraz potencjału, którym dysponujemy. Dlatego realizujemy nie tylko projekty pro bono (co jest typowe dla Science Shopów), ale również projekty komercyjne, co poszerza nasze portfolio projektów współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Wśród partnerów 40 projektów aktualnie realizowanych w Science Hub UŁ znajdziemy instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, samorządy, ale także firmy. Niektóre z podmiotów komercyjnych ufundowały stypendia dla studentów, a także sfinansowały realizację zaawansowanych procedur badawczych.

Co nam daje dołączenie do sieci Living Knowlegde? 

Współpraca z partnerami z sieci Living Knowledge (https://livingknowledge.org/european-partners/) daje nam możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania wartościowych relacji do dalszego rozwoju Science Hub UŁ. Do sieci Living Knowledge należy również partner strategiczny UŁ z sieci UNIC, University College Cork, którego Science Shop funkcjonuje już od ponad 10 lat. Liczymy na owocną współpracę z naszymi partnerami z Irlandii również na tym polu.  

Dokąd zmierzamy w rozwoju Science Hub UŁ?

Rozwijając Science Hub na UŁ budujemy struktury do systemowego networkingu wewnętrznego i zewnętrznego, wymiany doswiadczeń, wzajemnego inspirowania się oraz budowania kultury innowacji. Chcemy tworzyć i przecierać nowe ścieżki, które ułatwią społeczności akademickiej UŁ nawiązywanie współpracy w celu realizacji naukowych projektów wdrożeniowych, takich które będą również wychodziły poza współpracę dziedzinową i będą uwzględniały działania interdyscyplinarne, międzywydziałowe, międzyuczelniane i międzynarodowe. Mamy nadzieję, że nasza działalność będzie wspierać uczelnię w dalszym rozwoju działań związanych ze współpracą z otoczeniem i dostarczy wartościowych dowodów wpływu na otoczenie.