Ruszył nabór tekstów do specjalnego numeru półrocznika „Studia Judaica"

W związku z przypadającą w sierpniu 2024 r. 80. rocznicą ostatniej deportacji Żydów z getta łódzkiego do obozu w Auschwitz półrocznik Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Studia Judaica” (aktualna punktacja MEiN: 70) ogłasza nabór tekstów do numeru tematycznego poświęconego badaniom nad żydowską Łodzią i regionem łódzkim.

Zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin (m.in. historii, kultury, literatury, sztuki i religioznawstwa) do nadsyłania propozycji artykułów. Redakcję szczególnie interesować będą teksty podejmujące tematykę getta łódzkiego z nowej perspektywy, przy wykorzystaniu nowych metod badawczych i źródeł.

Na propozycję artykułu, opracowania materiału źródłowego, recenzji w języku polskim lub angielskim (do 500 słów objętości) czekamy do 31 stycznia 2024 r., a na gotowe, niepublikowane wcześniej teksty w języku polskim lub angielskim do 31 maja 2024 r. Propozycje należy przesłać do sekretarza czasopisma Krzysztofa Niwelińskiego na adres: studiajudaica.pl@gmail.com. Odpowiedź prześlemy w ciągu 14 dni, a sam numer planowany jest na drugą połowę 2024 r.

Szczegółowe zasady edytorskie znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce: Instrukcje dla autorów.

Numer specjalny przygotowywany jest we współpracy z Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Redaktorami gościnnymi numeru będą Natalia Aleksiun, Adam Sitarek, Michał Trębacz oraz Ewa Wiatr.

Informacje: Centrum Badań Żydowskich im. Filipa Friedmana Uniwersytetu Łódzkiego