Rusza nabór prac do konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego – IX edycja

Kapituła Nagrody ogłasza nabór prac do IX edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Pozycje można zgłaszać od 13 marca do 12 maja 2023 r. To jedyna tego typu nagroda w Polsce, przyznawana naukowcom przez uczelnię. Jej laureat otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy.

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2022 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca września 2023 r. Autor pozycji, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi w końcu listopada br. podczas uroczystej gali. 

Prace można zgłaszać od 13 marca do 12 maja 2023 r.  

 • pocztą na adres: Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź,
 • elektronicznie na e-mail: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl. 


Prosimy o przesłanie jednego egzemplarz książki wraz z: 

 1. pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej,
 2. zgodą autora na zgłoszenie pracy do konkursu, 
 3. oświadczeniem autora o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku,
 4. zgodą wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych do celów promocyjno-marketingowych.
   

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje sie na stronie nagrody

Prace, które wpływają na konkurs, są dowodem znakomitej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość, oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę prezentacji wyników. Ogromnie cieszymy się, że w ciągu tych kilku lat udało nam się pokazać, że polska humanistyka jest widoczną i wartościową częścią światowego dorobku. 

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody

Finaliści VIII edycji konkursu i Kapituła Nagrody

Finaliści VIII edycji konkursu i Kapituła Nagrody

Humanistyka to postawa życiowa

Na konkurs ustanowiony w 2015 r. przez Uniwersytet Łódzki w trakcie VIII edycji wpłynęło prawie 500 prac ze 130 polskich ośrodków naukowych. W finałach wszystkich edycji znalazło się już 40 wybitnych książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła skuteczniej promować i przedstawiać szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1500 wzmianek w mediach o konkursie.  
 
Dotychczasowi laureaci nagrody – prof. Jan Strelaudr hab. Ewa Kołodziejczykdr hab. Dorota Sajewskaprof. Andrzej Friszkeprof. Grzegorz Ziółkowskiprof. Jerzy Zajadłodr hab. Zbigniew Szmyt, dr Maciej Świerkocki reprezentują nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Każdy z nich jest również humanistą w rozumieniu postaw i prezentowanych na co dzień wartości. 

Dwoje z laureatów przekazało swoje nagrody na cele charytatywne, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy, udowadniając tym samym, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale również empatyczne podejście do drugiego człowieka.   

Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki. 

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody

 Ogólnopolska Kapituła Konkursu

Książki wpływające na konkurs są recenzowane, oceniane i wybierane przez Kapitułę Konkursu, którą tworzą wybitne osobowości polskiej humanistyki.  
 
W tym gronie znajdują się m.in. obecni i byli rektorzy polskich uczelni:  

 • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog z SGH i UW;  
 • prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ;  
 • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury z UAM;  
 • prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016; 
 • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista z UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002;  
 • prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ;  
 • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk z UMC-S i UW;
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (Przewodnicząca Kapituły).   

Prof. Tadeusz Kotarbiński — patron nagrody

Patronem Nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof, logik i etyk. Prof. Tadeusz Kotarbiński był przedstawicielem lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej, po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie został jednym z założycieli Uniwersytetu Łódzkiego i jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł prof. Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie" poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Strona konkursu 
Profil Nagrody na Facebooku 
 
Źródło: Uniwersytet Łódzki 

Zdjęcia: Maciej AndrzejewskiCentrum Komunikacji i PR UŁ,
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ, Honorata Ogieniewska