Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile

Do 25 lutego br. trwa pierwszy etap rekrutacji do Collegium Invisibile. Udział w programie jest szansą na rozwój naukowy dla osób studiujących i doktoryzujących się.

Collegium Invisibile jest Stowarzyszeniem działającym pro publico bono na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i studentek, doktorantów i doktorantek. Studia w Collegium Invisibile opierają się na udziale w programach i obozach naukowych oraz w zaangażowaniu w życie stowarzyszenia. Elastyczna konstrukcja programu umożliwia wybranie takich form działalności, które odpowiadają zainteresowaniom i bieżącemu statusowi akademickiemu i zawodowemu osób podejmujących tę ścieżkę rozwoju.

W prowadzonej właśnie rekrutacji do Collegium Invisibile mogą wziąć udział osoby studiujące na uczelni wyżej, będące na:

  • II-III roku studiów pierwszego stopnia
  • I-II roku studiów drugiego stopnia
  • II-VI roku studiów jednolitych 
  • są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji. 

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów:

  1. W ramach pierwszego etapu ocenie podlega przesłany formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000-7000 słów, napisana w języku polskim lub angielskim, ewentualnie w innym języku – po konsultacji ze stowarzyszeniem). Termin przesłania ww. dokumentów to 25 lutego 2024 roku. 
  2. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów i kandydatek do studiowania w Collegium Invisibile.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w kwietniu 2024 roku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dotyczącej rekrutacji do Collegium Invivibile.