Rozmowy wokół sztucznej inteligencji i nauki – Śniadanie Prasowe UŁ

Uniwersytet Łódzki aktywnie włączył się w działania ukierunkowane na budowanie świadomości co do zasad odpowiedzialnego posługiwania się narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji. Na śniadaniu prasowym UŁ dziennikarze mogli porozmawiać z Zespołem ds. GenAI w UŁ i dowiedzieć się o proponowanych rekomendacjach na uczelni. Opowiedzieliśmy także o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Centrum Nauki i Techniki EC1 i zbliżających się wydarzeniach popularyzujących naukę. Nie zabrakło tematów przybliżających wydarzenia kulturalne organizowane na Uniwersytecie Łódzkim oraz komentarzy naszych ekspertów.

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Wydziału Zarządzania
dr Karolina Sztobryn z Wydziału Prawa i Administracji
dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ
Magdalena Kosiada-Sylburska z Centrum Nauki i Techniki EC1
Honorata Pytloch-Ogieniewska
uniwersytecki Zespół ds. GenAI
prof. Piotr Krajewski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Uniwersytet Łódzki jedną z pierwszych polskich uczelni z Zespołem ds. Generatywnej Sztucznej Inteligencji 

Zgodnie z założeniami programu UE „Cyfrowa Dekada” do 2030 roku przynajmniej 80% dorosłych obywateli UE, w tym również Polski, ma posiadać co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. Jak wynika jednak z „Indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego” wskaźnik ten kształtuje się na poziomie niespełna 43%, co stawia nas na 26 miejscu wśród państw UE.

Mówimy o umiejętnościach korzystania z danych, tworzenia treści cyfrowych, wykorzystywania technologii cyfrowych w procesach komunikacji i rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów. Towarzyszące temu zmiany na rynku pracy, dynamika rozwoju generatywnej AI i jej demokratyzacja, sprawiają, że Uniwersytet Łódzki aktywnie włączył się w działania ukierunkowane na budowanie świadomości co do zasad odpowiedzialnego posługiwania się narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji. W najbliższym czasie będzie także podejmował działania związane z rozwojem związanych z tym umiejętności i kompetencji wszystkich członków swojej społeczności akademickiej 

– mówiła dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Zespołu ds. GenAI.

Działania interdyscyplinarnego zespołu koncentrują się na analizie trendów w rozwoju AI i ocenie ich znaczenia dla uczelni, w tym zwłaszcza w zakresie kształcenia i aktywności naukowo-badawczej – opowiadała dr Karolina Sztobryn z Zespołu ds. GenAI:

W Uniwersytecie Łódzkim opracowaliśmy wytyczne w zakresie stosowania systemów sztucznej inteligencji w kształceniu, studiowaniu i prowadzeniu działalności naukowej. To z pewnością nie jest ostateczne stanowisko w tej sprawie, a wręcz mamy świadomość ciągłego uaktualniania wytycznych, ponieważ zarówno sztuczna inteligencja, jak i jej wykorzystanie w naukach będą nadal ewoluować. Niemniej jednak mamy nadzieję, że pomagają one zwrócić uwagę na problem i prowadzenie dyskusji. Wierzymy, że taka dyskusja w naszym ośrodku akademickim pozwoli na przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu naszej społeczności i przyczyni się do demokratyzacji procesu naukowego i edukacji. W rekomendacjach wychodzimy z założenia, że sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzkiego autorstwa i krytycznego myślenia; jest natomiast użytecznym narzędziem wspomagającym badania naukowe.

Transparentność i bezpieczeństwo – aspekt prawny 

Ekspertka kontynuując dodała, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracach naukowych nie jest naruszeniem standardów rzetelności naukowej, pod warunkiem, że tekst wygenerowany przez AI jest właściwie przypisany, autorzy ujawniają wykorzystanie AI w procesie pisania, tekst jest zweryfikowany i poddany korekcie, a także uwzględnione są ograniczenia i potencjalne uprzedzenia. Przestrzegając takich wytycznych, badacze i studenci mogą korzystać z narzędzi do pisania wspomaganego przez AI w sposób odpowiedzialny, etyczny i niwelujący ryzyko naruszenia prawa, w tym prawa autorskiego. 

Prawo autorskie jest szczególnie istotne z perspektywy AI, ponieważ tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję może być skopiowany z tekstu czyjegoś autorstwa. Dlatego przy wykorzystywaniu treści generowanej przez sztuczną inteligencje rekomendujemy transparentność, ale też kontrolowanie prawdziwości, jakości generowanej treści. Transparentność i bezpieczeństwo stanowią zresztą główne motywy prac nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi sztucznej inteligencji. Elementy te są podkreślane w akcie o sztucznej inteligencji, który w formie rozporządzenia unijnego będzie w najbliższych miesiącach przyjęte przez UE. 

Dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ dodał:

Sztuczna inteligencja łączy więc w sobie elementy matematyki z technikami informatycznymi i korzysta z wiedzy biologów. Kształcimy studentów w zakresie sztucznej inteligencji nie tylko na informatyce, ale również na takich kierunkach jak analiza danych, analityka procesów biznesowych, kierunki ekonomiczne czy finansowe. Jeśli chodzi o badania, to w UŁ powstało centrum naukowe CAMINO (Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych) w którym łączymy siły biologów, matematyków i informatyków. W tym jest nasza przyszłość.

Na śniadaniu prasowym UŁ obecni byli wszyscy z zespołu:

Więcej informacji o projekcie i zadaniach zespołu.

UŁ i EC1 – ciekawość świata i naukowe inspiracje

Uniwersytet Łódzki regularnie współpracuje z Centrum Nauki i Techniki EC1, po to by jeszcze pełniej pokazywać najciekawsze osiągnięcia nauki, czy opisywać otaczający nas świat. O współpracy mówiła Honorata Pytloch-Ogieniewska z Centrum Komunikacji i PR:

Łącząc nasze siły, mogliśmy jeszcze ciekawiej pokazywać świat nauki. Razem angażowaliśmy się w liczne inicjatywy, które nie tylko nas jednoczyły, ale także przyczyniały się do zmiany społecznej świadomości, na przykład w obszarze zmian klimatycznych. Nasze wspólne wysiłki, takie jak przygotowanie wystawy „Klimat na zakręcie” czy organizacja pierwszej Łódzkiej Nocy Naukowców, pokazały, jak ważną rolę pełnią zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi w tworzeniu atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej. Jesteśmy pełni nadziei na kontynuację naszej owocnej współpracy i więcej fascynujących inicjatyw w nadchodzącym roku nad którymi obecnie pracujemy Dziękujemy za doskonałą atmosferę współpracy i zaangażowanie wszystkich jej uczestników.

W ostatnim czasie nasze wspólne przedsięwzięcia nabrały rozpędu. Wspólnie przygotowujemy program warsztatów i wystąpień inauguracyjnych w ramach corocznej konferencji dla młodzieży i nauczycieli „Młodzi o klimacie”. Mamy możliwość konsultowania z naukowcami z UŁ zagadnień merytorycznych przy naszych projektach edukacji klimatycznej, np. wystawie „Klimat na zakręcie” oraz pokazie w Planetarium „Zmiany klimatu pod lupą”. Naukowcy często są gośćmi wydarzeń organizowanych przez Centrum Nauki i Techniki, gdzie mogą podzielić się ze społeczeństwem osiągnięciami i badaniami

– mówiła Magdalena Kosiada-Sylburska, kierwonik Centrum Nauki i Techniki EC1.

W najbliższym czasie w EC1 odbędzie się kilka wydarzeń naukowych:

Uniwersytet Łódzki łączy siły z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, by jeszcze lepiej dzielić się wiedzą ze społeczeństwem. Z okazji Dnia Nauki Polskiej zapraszamy w najbliższą środę (21 lutego) społeczność akademicką, a także entuzjastów nauki na konferencję „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu” do Centrum Nauki i Techniki EC1. Limit miejsc został już wypełniony, spodziewamy się ok. 140 uczestników. Chcemy pokazać zalety i konkretne przykłady współpracy między ośrodkami naukowymi a instytucjami z otoczenia nauki, które z takiej współpracy czerpią symbiotyczne korzyści

– mówiła o wydarzeniu Honorata Pytloch-Ogieniewska.

Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 – konsorcjum Alliance4Life. 

17 marca w Centrum Nauki i Techniki EC1 odbędzie się dzień poświęcony zmianom klimatycznym – Klimat w Centrum, podczas którego szczególnie zwrócimy uwagę na postępujące zmiany klimatu i różne aspekty z nim związane. 27 września 2024 roku (ostatni piątek miesiąca), kolejny rok z rzędu włączymy się w Europejską Noc Naukowców. 

Nauka i sztuka – wydarzenia kulturalne i projekty na Uniwersytecie Łódzkim

dr Bartosz Kałużny podczas briefingu na śniadaniu prasowym UŁ(Bartosz Kałużny z CKiPR)

Podczas spotkania z dziennikarzami mówiliśmy także o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych, na które serdecznie zapraszamy:

  • Mazanie po murach? Dyskusja wokół wystawy „Krew miasta” – we wtorek (20 lutego) o godz. 18.00 w uniwersyteckiej galerii Wozownia 11 (ul. M. Skłodowskiej-Curie) rozpocznie się dyskusja wokół wystawy fotografii „Krew miasta” Piotra Stachlewskiego (ASP w Łodzi), który przez lata rejestrował miasto wypełnione kibicowskimi graffiti. W dyskusji udział wezmą: dr Joanna Podolska-Płocka (UŁ / Centrum Dialogu im. Marka Edelmana), prof. Wojciech Woźniak (socjolog sportu z UŁ), prof. Marek Domański (kurator, ASP w Łodzi) oraz autor wystawy.
  • Duet artystyczny w działaniu. Spotkanie wokół wystawy Ryszarda Hungera i Piotra Kotlickiego „Przenikanie” – w piątek (23 lutego) o godz. 18.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 1/5 (ul. Franciszkańska 1/5) odbędzie się spotkanie wokół wystawy malarstwa Ryszarda Hungera i Piotra Kotlickiego (Szkoła Filmowa w Łodzi). Rozmowa, w której udział wezmą obaj artyści oraz kurator Aneta Pawłowska (UŁ), będzie okazją do refleksji nad relacjami mistrz-uczeń, kwestiami formy i barwy w obrazie oraz wymiany idei w procesie twórczym. 
  • Nabór do sesji w ramach fotograficznej części projektu nt. różnorodności „DYWERS” – trwa nabór do sesji zdjęciowej w ramach fotograficznej części projektu artystyczno-edukacyjnego DYWERS realizowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Celem DYWERSU jest zwiększenie świadomości na temat różnorodności społecznej związanej m.in. z neuroatypowością, etnicznością, seksualnością czy niepełnosprawnościami. Efektem sesji zdjęciowych będzie wystawa portretowa, która pojawi się w programie Fotofestiwalu 2024. Zdjęcia wykonuje fotograf UŁ dr Bartosz Kałużny, kuratorem ekspozycji jest prof. Marek Domański (ASP w Łodzi). Osobą udzielającą wszelkich informacji jest Bartosz Kałużny z Centrum Komunikacji i PR.
  • Międzynarodowi artyści w projekcie nt. globalnego kryzysu. Wernisaż wystawy FREEDOM PROJECT KOLEKCJA – w środę (28 lutego) o godz. 18.00 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się wernisaż wystawy obiektów i książek artystycznych z kolekcji Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi tworzonej w ramach FREEDOM PROJECT KOLEKCJA. Wystawa jest odpowiedzią na kryzysy i globalne konflikty, z którymi mierzy się dziś ludzkość. Kuratorką wystawy jest Ania Gilmore – artystka urodzona w Warszawie, absolwentka Massachusetts College of Art and Design.

Jolanta Sławińska-Ryszka podczas briefingu na śniadaniu prasowym UŁ(Jolanta Sławińska-Ryszka z CKiPR)

W związku z publikacją książki Ciało i społeczeństwo. Socjologia ciała w badaniach i koncepcjach teoretycznych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 7 marca (czwartek) o godzinie 18.00 w Mediatece MeMo (ul. Moniuszki 5). Rozmowę z współautorkami – dr Dominiką Byczkowską-Owczarek, dr Katarzyną Kowal i dr Julitą Czernecką poprowadzi prof. Wojciech Woźniak, specjalista w zakresie relacji pomiędzy sportem a polityką, nierówności społecznych i dyskursu publicznego. Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki. Dodatkowo rozmowa będzie tłumaczona na polski język migowy. Na śniadaniu prasowym UŁ publikację prezentowała dr Dominika Byczkowska-Owczarek.

dr Dominika Byczkowska-Owczarek opowiada o książce Ciało i społeczeństwo

Komentarze ekspercie naukowców UŁ 

Na każde spotkanie zapraszamy ekspertów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w rozmowach z dziennikarzami udzielają wypowiedzi i komentarzy. Spotkanie stwarza możliwość nawiązania kontaktów naukowcom i dziennikarzom i pozwala budować długotrwałe relacje. 

rozmowy ekspertów z dziennikarzami o wojnie w Ukrainie

Tradycyjnie już byli z nami eksperci UŁ z dziedzin budzących największe zainteresowanie w ostatnim czasie – kolejna rocznica wybuchu wojny w Ukrainie (dr Mateusz Piątkowski, dr Tomasz Lachowski, Wydział Prawa i Administracji; dr Sławomir Lucjan Szczesio, Wydział Filozoficzno-Historyczny) oraz inflacja i PKB/ustawa budżetowa 2024 (prof. Piotr Krajewski, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Spotkania z dziennikarzami – interesujące tematy

Idea śniadań prasowych zakłada regularne spotkania z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni, w miejscu sprzyjającym rozmowom ze smacznym jedzeniem przy kawie. To także okazja do wymiany zdań i dzielenia się pomysłami, które często wynikają spontanicznie. Relacje z poprzednich spotkań i więcej informacji można znaleźć na stronie Śniadań Prasowych UŁ.

Fotorelacja z dziesiątego Śniadania Prasowego UŁ

Materiał: Iwona Ptaszek-Zielińska, fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Komunikacji i PR 

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.