Rozmowy o uczelni i kulturze – kolejne śniadanie prasowe UŁ

Uniwersytet Łódzki to zaangażowanie i współpraca – podążamy za nowościami, bierzemy udział w wydarzeniach miejskich, jesteśmy partnerem wielu inicjatyw. Na ostatnim przed wakacjami śniadaniu prasowym UŁ rozmawialiśmy mi.in. o nowej formie kształcenia, czyli kursach zakończonych mikropoświadczeniami, zbliżającej się premierze 3. tomu monografii „Łódź poprzez wieki. Historia miasta 1914-1945” oraz współpracy uczelni z Fotofestiwalem i wydarzeniach towarzyszących (wystawa fotografii „DYWERS”. O różnorodności społecznej czy cykl prac „ALLEL”). Na spotkaniu tradycyjnie byli obecni eksperci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy komentowali tematy wzbudzające aktualnie największe zainteresowanie.

dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ opowiedział o mikropoświadczeniach
prof. Jarosław Kita prezentuje 3. tom monografii o Łodzi
dr Bartosz Kałużny o wystawie „DYWERS”
Łukasz Orzechowski z WUŁ z 3. tomem monografii
dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ opowiada o 4. tomie monografii
dr Karol Jóźwiak o współpracy UŁ z Fotofestiwalem
Dagmara Bugaj o wystawie „ALLEL”

Konkretna wiedza, umiejętności i kompetencje – kursy zakończone mikropoświadczeniem na UŁ

Uniwersytet Łódzki wprowadza nową formę kształcenia – kursy zakończone mikropoświadczeniem. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i pracodawców, skupiamy się na jednej umiejętności, która będzie kształtowana. Mikropoświadczenia, czyli krócej niż kierunek studiów czy studia podyplomowe. Zatem osoba, która będzie uczestniczyć w tym kursie ma możliwość zdobycia konkretnej kwalifikacji. Planujemy współpracować z otoczeniem i kursy organizować razem z pracodawcami. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje dokument elektroniczny potwierdzony specjalną pieczęcią elektroniczną. Pierwszy kurs na UŁ kończący się mikropoświadczeniem jest już dostępny

– temat przybliżył dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia.

Kursy zakończone mikropoświadczeniem są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają zarówno na jej potrzeby, jak i na potrzeby rynku pracy. Nie jest to tradycyjny certyfikat, ale dokument elektroniczny potwierdzony specjalną pieczęcią elektroniczną wystawiany z wykorzystaniem unijnego systemu Europass. Krótkie formy edukacyjne kończące się wydaniem mikropoświadczenia realizowane są jako dodatkowe kursy, poza cyklem kształcenia; w przyszłości mogą one stanowić systemową alternatywę dla dyplomu uniwersyteckiego, szczególnie na wyższych stopniach studiów.  
 
Mikropoświadczenia budują indywidualne cyfrowe portfolio danej osoby i pozwalają na zindywidualizowanie ścieżki rozwojowej wśród osób posiadających to samo wykształcenie lub doświadczenie zawodowe. Co ważne wydawane są przez renomowane instytucje na podstawie przejrzystych kryteriów, co oznacza, że są wiarygodne i porównywalne, gdyż dają możliwość rzetelnego udokumentowania posiadania dodatkowych umiejętności lub specjalistycznej wiedzy. 
 
W tej chwili na Uniwersytecie Łódzkim dostępny jest pierwszy kurs zakończony wydaniem mikropoświadczenia: Technologia i AI w pracy tłumacza. Kurs stanowi wprowadzenie do wykorzystania technologii wspomagających tłumaczenie w pracy tłumacza. Jest to szkolenie o charakterze praktycznym, realizowane w zakresie podstawowym.  

Więcej informacji na stronie.

Podróż w czasie z dziewiętnastowiecznej „ziemi obiecanej” do dwudziestowiecznej nowoczesności – premiera 3. tomu monografii o Łodzi

Podczas śniadania prasowego UŁ prof. Jarosław Kita z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor całości monografii zaprezentował wydrukowany egzemplarz najnowszego tomu:

Jest mi niezmiernie miło powiedzieć, iż monografia Łodzi zbliża się ku końcowi i mogę dzisiaj pokazać kolejny efekt – 3. tom, który obejmuje okres najmniej znany z dziejów Łodzi okres międzywojenny, obejmujący okres o 1914 po 1945 rok. Prezentowany jest okres Wielkiej Wojny, okres międzywojnia i okupacji niemieckiej podczas II Wojny Światowej. Ten tom został poświęcony jego redaktorowi – profesorowi Przemysławowi Waingertnerowi, który niestety nie doczekał tego wydarzenia. Podczas uroczystej premiery w starym holu Biblioteki UŁ oprócz rozmowy o nowym tomie, będziemy wspominać prof. Waingertnera – autora i redaktora, naukowca i nauczyciela. Dziękuję także Wydawnictwu UŁ, które ponownie włożyło ogromny wysiłek w wydanie kolejnego tomu. 

Uroczysta premiera monografii „Łódź poprzez wieki. Historia miasta 1914-1945”, którego redaktorem był prof. Przemysław Waingertner, odbędzie się w czwartek 20 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Jana Matejki 32/38.

okładka trzeciego tomu monografii o Łodzi

Trzeci tom historii Łodzi jest poświęcony czasom, kiedy wielki przemysłowy ośrodek miejski mierzył się z dramatem dwóch wojen światowych oraz krótkim okresem odbudowy i rozwoju w niepodległej Rzeczypospolitej. To podróż w czasie z dziewiętnastowiecznej „ziemi obiecanej” do dwudziestowiecznej nowoczesności. Okres ten, okupiony wyludnieniem, zmianą oblicza narodowościowego, stratami materialnymi i dewastacją przemysłu, pokazał hart ducha oraz siłę miasta i jego mieszkańców. 

Gehenna wojny zmiotła z powierzchni ziemi dawny świat i ogromną rzeszę jego mieszkańców – łodzian. Tekst główny książki opowiada o zniszczeniu i odrodzeniu, a uzupełniają go kapsuły zawierające frag¬menty wartościowych źródeł, biogramy i ciekawostki oraz ilustracje.

Z kolei dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ zapowiedział 4. tom monografii, którego premiera odbędzie się 19 lipca, w Muzeum Historii Miasta Łodzi, na zakończenie obchodów 600-lecia Łodzi:

Czwarty tom z kolei obejmuje okres po 1945 roku do praktycznie współczesności. Wiele osób znajdzie tam siebie czy swoich przodków czy jeszcze żyjących członków rodzin. Bardzo duży zespół tworzył ten tom – 27 osób i 5 osób piszących małe teksty „kapsuły” – to cała gama specjalistów różnych dziedzin, np. historycy sztuki, historycy mediów, antropolodzy, co pozwalało spojrzeć na historię naszego miasta bardzo szeroko i dało bardzo ciekawy efekt.

Na spotkaniu gościem był Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi, który opowiedział o współpracy UŁ z Miastem.

Uniwersytet Łódzki i Fotofestiwal – Archiwum Fotozoficzne, „DYWERS”, „ALLEL”, czyli kulturalna uczta w czerwcu

Uniwersytet Łódzki, od samego początku Fotofestiwalu, jest ważnym partnerem i co roku włącza się w program festiwalu. W tym roku oprócz wystaw w uniwersyteckich galeriach zainicjowana będzie nowa instytucja, która powstała w Uniwersytecie Łódzkim. Jest to Archiwum Fotozoficzne Andrzeja Różyckiego, czyli niezwykła kolekcja łódzkiego artysty, awangardowego kolekcjonera, która weszła w depozyt Uniwersytetu Łódzkiego i stanowi pole badawcze dla współpracy między studentami naukowcami, a także zaproszonymi artystami. W tym roku zaprosiliśmy dwóch wybitnych artystów – Bartłomieja Talagę i Igora Omuleckiego. Co ważne w tych wszystkich akcjach uczestniczą również studenci, którzy mogą wypróbować w praktycznych działaniach wiedzę i kompetencje, które zdobywają na uczelni

–  wprowadził dr Karol Jóźwiak z Katedry Dramatu i Teatru na Wydziale Filologicznym UŁ.

We wtorek (11 czerwca) o godzinie 19.00 w Pałacu Biedermanna otwarte zostaną dwie wystawy: instalacja audiowizualna Bartka Talagi pt. Czas Wywołania oraz interwencja twórcza Igora Omuleckiego w archiwum Andrzeja Różyckiego. 

W kolejnych słowach dr Karol Jóźwiak wyjaśnił, czym są działania fotozoficzne

To wystawy, których punktem wyjścia jest postać, dorobek i koncepcje Andrzeja Różyckiego. Ten osobny artysta, myśliciel i kolekcjoner stworzył pojęcie Fotozofii, która opisuje myślenie sprzężone z patrzeniem, filozofowanie za pomocą fotografii, to jak technologie reprodukcji wpływają na postrzeganie tego, co niewidzialne i pozawizualne: emocje, religia, transcendencja. Po jego śmierci w 2021 jego dorobek został zdeponowany w Uniwersytecie Łódzkim jako Archiwum Fotozoficzne, gdzie stanowi punkt wyjścia do rozwijania refleksji teoretycznej, badań kulturowych i działań artystycznych. 

Następnie dr Bartosz Kałużny, fotograf Uniwersytetu Łódzkiego, opowiedział o swojej wystawie „DYWERS”. O różnorodności społecznej, której wernisaż odbędzie się również we wtorek (11 czerwca), ale o godz. 20.00 w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 1/5 (ul. Franciszkańska 1/5). „DYWERS” realizowany jest w ramach tegorocznej edycji Fotofestiwalu. Kuratorem wystawy jest prof. Marek Domański z ASP w Łodzi. 

„DYWERS” to projekt artystyczno-edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości na temat różnorodności społecznej. Składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest wystawa ponad 20 fotografii portretowych – przed obiektywem stanęli ludzie, którzy sami zgłosili się do projektu. Są to osoby między innymi nieheteronormatywne, neuroatypowe, osoby z niepełnosprawnościami czy przedstawiciele mniejszości etnicznych i wyznaniowych. Na zdjęciach można zobaczyć członków i członkinie społeczności akademickiej, ale również ludzi spoza Uniwersytetu Łódzkiego, m.in. znanego łódzkiej publiczności z głównej roli w spektaklu „Dobrze ułożony młodzieniec” Edmunda Krempińskiego, aktywistę i dziennikarkę Maję Staśko czy założycielkę fundacji Neuroróżnorodni Weronikę Tomiak. Sama formuła projektu po części wynika z wartości jakimi kieruje się Uniwersytet Łódzki w swoim działaniu – jest to odwaga, współpraca i szacunek stąd każde zdjęcie poprzedzone było rozmową takim rodzajem wywiadu, w którym mogłem dowiedzieć się w jaki sposób dana osoba chciała być sportretowana.

„DYWERS” to ogólnouniwersytecki projekt, który składa się z kilku elementów (jednym z wydarzeń towarzyszących jest Żywa Biblioteka, która odbędzie się 22 czerwca w godz. 11.00–17.00 w Pałacu Biedermanna).  

Podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedzieliśmy kolejne wydarzenie towarzyszące Fotofestiwalu. Była z nami Dagmara Bugaj, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, która zaprosiła na wernisaż swojej wystawy „ALLEL” – środa (12 czerwca) o godz. 18.00 w progach drugiej z uniwersyteckich galerii (ul. M. Skłodowskiej Curie 11):

Allel jest to pojęcie zaczerpnięte z genetyki i symbolizujące różnorodność, jednocześnie różnorodność i współistnienie w ramach jednej populacji. Ta wystawa dotyka kryzysu klimatycznego i skupiam się głównie na drzewach, dlatego w odniesieniu do właśnie tego słowa głównym motywem są drzewa. Są one przedstawiane w różny sposób – poza tradycyjnymi fotografiami, zaprezentuję ich odpowiedniki bądź interpretacje w formie trójwymiarowych obiektów, rzeźb i instalacji. Takie mieszanie technologii jest dla mnie w mojej twórczości bardzo ważne.

Komentarze ekspertów UŁ – naukowcy w rozmowach z dziennikarzami

Na spotkaniu tradycyjnie byli obecni eksperci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy komentowali tematy wzbudzające aktualnie największe zainteresowanie – tym razem rozmowy krążyły wokół wyborów do Europarlamentu (ostatnie komentarze przed ciszą wyborczą, dr Maciej Onasz z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ), sytuacji politycznej w Ukrainie i działań Rosji (dr Mateusz Piątkowski, dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji UŁ ) oraz wzbudzającego coraz więcej zainteresowań zrównoważonego podróżowania (dr Tomasz Napierała z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ).

dr Maciej Onasz podczas rozmów z dziennikarzami(dr Maciej Onasz podczas rozmów z dziennikarzami)

Spotkania z dziennikarzami – interesujące tematy

Idea śniadań prasowych zakłada regularne spotkania z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni, w miejscu sprzyjającym rozmowom ze smacznym jedzeniem przy kawie. To także okazja do wymiany zdań i dzielenia się pomysłami, które często wynikają spontanicznie. Relacje z poprzednich spotkań i więcej informacji można znaleźć na stronie Śniadań Prasowych UŁ.

Iwona Ptaszek-Zielińska, koordynator śniadań prasowych UŁ(Iwona Ptaszek-Zielińska, koordynator śniadań prasowych UŁ)

Fotorelacja z czerwcowego spotkania z dziennikarzami

Tekst: Iwona Ptaszek-Zielińska (Biuro Prasowe UŁ), fot. Maciej Andrzejewski (Centrum Komunikacji i PR)

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.