Rekrutacja studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24

Rozpoczęła się rekrutacja studentów UŁ na wyjazdy na praktyki zagraniczne w ramach realizowanego przez UŁ projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna KA131 w roku akademickim 2023/24. Program ruszył 5 lipca 2023r. i będzie trwała do wyczerpania funduszy przyznanych UŁ.

Zapraszamy do zapoznania się z najważnieszymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na praktyki 2023/24. Linki poniże:

Najważniejsze kwestie dot. wyjazdów

  • możliwość wyjazdu w okresie od 1.10.2023 do 31.07.2024. 
  • dofinansowanie na max. 6 miesięcy = 180 dni
  • ważne, aby student/doktorant odliczył kapitał wyjazdowy z tego stopnia studiów, jeśli już wcześniej realizował mobilność na studia/praktyki 
  • o wyjazd mogą ubiegać się studenci i doktoranci UŁ, a wyjazd może być realizowany również po obronie pracy dyplomowej (czyli przez absolwentów UŁ) – warunek wyjazdu jako absolwenta jest taki, że student ostatniego roku może ubiegać się o wyjazd i otrzymać decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zgodzie na wyjazd w ramach programu Erasmus+ będąc studentem UŁ czyli przed obroną.
  • kandydat szuka instytucji przyjmującej samodzielnie oraz ustala program praktyki na LAT w wersji papierowej w porozumieniu z instytucją przyjmującą i koordynatorem ECTS/promotorem pracy w przypadku doktorantów
  • w okresie wakacyjnym komplet dokumentów kandydatów podlega ocenia Komisji do 1.08 i po 19.09., w okresie od 1 października 2023 dokumenty będą podlegały ocenie Uczelnianej Komisji częściej
  • student może skorzystać z ofert praktyk widocznych na portalu Erasmus+ portal https://erasmusintern.org/
  • decyzję dot. uznawalności praktyki podejmuje koordynator ECTS w LAT Before the mobility lub też praktyki będą wpisane do suplementu do dyplomu

Informację: BWZ