Rekrutacja na praktyki/staże w ramach programu Erasmus+

Od 29 kwietnia 2024 r. rusza rekrutacja studentów i doktorantów na wyjazdy na praktyki/staże w ramach programu Erasmus+.

Nowości w rekrutacji na wyjazdy na praktyki/staże dla studentów/doktorantów/przyszłych absolwentów w roku 2024/25 Erasmus+:  

 1. możliwe są wyjazdy  
  - na praktyki długoterminowe (od 2 miesięcy do 12 miesięcy, z dofinansowaniem max. na 3 miesiąca  
  - na praktyki krótkookresowe (5-30 dni, z obowiązkowym wirtualnym komponentem w wymiarze 10 dni dla studentów, dla doktorantów komponent wirtualny jest nieobowiązkowy; z dofinansowaniem na max. 14 dni) – szczegóły w zasadach, pkt. 1-2;
 2. dodatek do stypendium dla studentów z niepełnosprawnością lub otrzymujących styp. socjalne z UŁ; dofinansowanie w przypadku podróży w zależności od kategorii praktyki i środka transportu – szczegóły w zasadach, pkt. 22-25  
 3. mniej wymaganych dokumentów, zaktualizowane wzory – zasady pkt. 8 
 4. kryteria oceny dokumentów kandydatów – zasady pkt. 10  
 5. Stawki dofinansowania – szczegóły w zasadach, pkt. 21 
  - w przypadku wyjazdu długoterminowego – max. na 3 miesiące:  

a) Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy - 820 EUR m-c

b) Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 750 EUR m-c
        - w przypadku mobilności krótkookresowej trwającej do 14 dni, wypłacane z umowy finansowej 2023-1-PL01-KA131-HED-000117868 - 79 EUR dzień niezależnie od kraju. 

Więcej informacji na stronie: https://www.uni.lodz.pl/wyjazdy-zagraniczne/erasmus-praktyki-2024-2025  

Szczegółowe pytania kandydaci mogą kierować do p. Gabrieli Szkup gabriela.szkup@uni.lodz.pl, pracownik BWZ UŁ, tel: 42 635 40 36. 

English web about Erasmus+ traineeships and enrolment.

Opis krótkookresowej mieszanej praktyki studenckiej z guide KE blended-mobility-implementation-guide-ka131.pdf (erasmusplus.org.pl).