Rekrutacja na studia podyplomowe „Rzeczoznawstwo uzbrojenia”

Z przyjemnością informujemy, że 24 czerwca 2024 r. ruszyła rekrutacja na X już edycję studiów podyplomowych „Rzeczoznawstwo uzbrojenia”.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć do 30 sierpnia 2024 r. to: podanie, kwestionariusz osobowy, CV, dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (szczegóły tutaj). Dokumenty można składać w sekretariacie Instytutu Archeologii UŁ przy ul. G. Narutowicza 65 (90–131 Łódź) w dni powszednie w godz. 9–14 lub wysłać listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres IAUŁ. Serdecznie zapraszamy!