Rekrutacja i zaangażowanie studentów – spotkanie UŁ z mediami

Podczas czwartego śniadania prasowego mówiliśmy o rekrutacji 2023/2024, o możliwościach jakie uczelnia otwiera przed kandydatami oraz o ciekawych kierunkach z oferty – turystyka zrównoważona, wychowanie fizyczne i zdrowotne, Digital Communication and Social Media for Management. Na każdym spotkaniu obecni są eksperci UŁ, którzy komentują aktualnie istotne tematy. Tym razem poruszyliśmy wątki w kontekście zbliżającej się Wielkanocy, zarówno pod względem tradycji, jak i finansów oraz wiosny – psychiki i nastrojów, jakie towarzyszą nam po zimie.

Byli z nami: prof. Robert Zakrzewski Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia i Marzena Bednarek-Kokosza dyrektor Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej, dr Tomasz Napierała z Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, prof. Jolanta Kowalska z Wydziału Nauk o Wychowaniu, dr Kinga Stopczyńska z Wydział Zarządzania oraz studenci, którzy opowiedzieli, jak studiuje się na prezentowanych kierunkach i o swoich doświadczeniach. 

UŁ – najwyższe standardy kształcenia

W rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 Uniwersytet Łódzki posiada w swojej ofercie ponad 200 kierunków I i II stopnia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Robert Zakrzewski zaprosił kandydatów i chętnych do studiowania na UŁ: 

Zapisy rozpoczynają się od 4 maja i trwają do 7 lipca. W tym czasie kandydaci mogą przeanalizować ofertę naszej uczelni i dopasować najlepszy kierunek do swoich oczekiwań. Zapraszam na klasyczne kierunki jak biologia, fizyka, matematyka, polonistyka, filologia angielska, które przygotowują w szerokim zakresie do różnych zawodów i odnalezienia się na rynku pracy, ale również na te, które specjalizują się w wąskiej dziedzinie. Oferujemy studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu, by nasi absolwenci zyskiwali kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą im wyróżnić się na rynku pracy.

prorektor podczas rozmowy z mediami

Digital communication – studia z pasją do social mediów

Przestrzeń komunikacji w świecie cyfrowym i social media (performance marketing) to obszary, które należą od wielu lat do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku. Ciągły postęp w tej dziedzinie bez wątpienia wymaga coraz to większej liczby osób, które płynnie będą mogły działać w jej zakresie. Dlatego tak ważne jest, by osoby takie były nie tylko przygotowane do działania, ale wyposażone zostały w duży zakres wiedzy oraz praktycznego potencjału inspiracyjnego i kreatywnego, który umożliwi im skuteczne działanie.

Nasz kierunek powstał na potrzeby rynku, jako pierwszy tego typu kierunek w Polsce, ale i w Europie. Kierunek jest praktyczny, kładziemy ogromny nacisk na to, by nasi studenci mieli kontakt z najlepszymi, stąd mamy mentorów ze świata biznesu, jeśli chodzi o media społecznościowe i przestrzeń digitalową. Chcemy, by nasi studenci byli przede wszystkim zainspirowani do działania

mówiła dr Kinga Stopczyńska z Wydziału Zarządzania.

Liderzy branży turystycznej z #UniLodz

Geografowie z Uniwersytetu Łódzkiego dysponując bogatym doświadczeniem badawczym i praktycznym zaoferowali na poziomie magisterskim studia turystyka zrównoważona. Na kierunku tym kształceni są przyszli liderzy branży turystycznej, którzy turystykę widzą jako narzędzie rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania wykluczeniu, wsparcia społeczności lokalnych, ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz budowania wzajemnego zrozumienia i szacunku między ludźmi. Takie podejście do turystyki ma charakter bardzo kompleksowy i interdyscyplinarny. Wymaga zrozumienia złożonych relacji między ludźmi i środowiskiem przyrodniczym. A przecież nauką o tych relacjach jest właśnie geografia

– mówił dr Tomasz Napierała z Wydziału Nauk Geograficznych.

Turystyka zrównoważona to działania na rzecz wzajemnego zrozumienia między ludźmi, również w wymiarze międzynarodowym i międzykulturowym. Stąd duże zaangażowanie Wydziału Nauk Geograficznych w program Erasmus+. Studenci mają możliwość wyjazdów na naukę do wiodących ośrodków kształcących w zakresie turystyki czy planowania przestrzennego w Europie oraz uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych. 

uczestnicy briefingu dr Kinga Stopczyńska, dr Tomasz Napierała, Ola Kocik i prof. Jolanta Kowalskadr Kinga Stopczyńska, dr Tomasz Napierała, Ola Kocik, prof. Jolanta Kowalska

Promocja zdrowia, rekreacji i sportu

Kierunek wychowanie fizyczne i zdrowotne jest odpowiedzią na to, aby aktywność i sport przeciwdziałały nie tylko chorobom cywilizacyjnym, związanym z otyłością i układem krwionośnym, ale również różnym patologiom społecznym. Podążamy także za nowymi trendami zdrowotnymi. W naszych efektach uczenia się kładziemy szczególny nacisk na nauki społeczne. Bardzo duży zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej związany jest przede wszystkim z pedagogiką czy psychologią, do tego dołączamy nauki medyczne. Współpracujemy z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ, w którym wybitni pracownicy, także byli sportowcy realizują zajęcia typowo ruchowe jak sztuki walki, koszykówka, siatkówka, pływanie. Mamy w swoich kręgach olimpijczyków, jak Piotr Kędzia. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno w zakresie kształcenia kadr kultury fizycznej, ale również chcemy być autorytetem dla naszych studentów

– tłumaczyła prof. Jolanta Kowalska z Wydziału Nauk o Wychowaniu.

Studia stwarzają m.in. możliwości zatrudnienia w szkołach i instytucjach oświatowych, przedszkolach, klubach sportowych, klubach fitness, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, instytucjach ukierunkowanych na promocję zdrowia. Są także spójne z założeniami ogólnouczelnianego programu „Studia i sport w UŁ” umożliwiającego łączenie studiowania i uprawiania sporu wyczynowo.

Ambasadorzy #UniLodz – dobra robota studentów

Ambasador #UniLodz to program skierowany do studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy chcą brać czynny udział w życiu uczelni i wspierać ją w codziennej komunikacji ze społecznością akademicką. Ostatnio program zajął trzecie miejsce w XI edycji konkursu marketingowego Genius Universitatis 2023, w kategorii Genius Ad. 

Cieszymy się, że eksperci ds. marketingu dostrzegli potencjał w akcji Ambasador UniLodz. To nagroda za najlepsze kreatywne kampanie rekrutacyjne polskich uczelni, jest potwierdzeniem, że potrzeba wychodzenia do studentów oraz kandydatów, wychodzenia naprzeciw ich potrzebom istnieje, a angażując w te działania ich rówieśników możemy osiągnąć więcej, podwyższając jakość kształcenia i ich satysfakcję z przynależenia do UŁ. Ambasador UniLodz to autorski program UŁ, w którym to studenci i doktoranci są łącznikiem między społecznością studencką a wyższymi instancjami. Jako Ambasadorzy bierzemy udział w sesjach zdjęciowych, angażujemy się w projekty marketingowe, chodzimy na organizowane przez uczelnię wydarzenia, w tym charytatywne i tworzymy materiały, które UŁ wykorzystuje w swoich działaniach online. Mamy z tego sporo frajdy. Teraz odwiedzamy szkoły i opowiadamy, jak się studiuje na naszej uczelni

– opowiadała Ola Kocik z Wydziału Filologicznego.

Nasi ambasadorzy:

  • Natalia Kołodziejczak z Wydziału Nauk o Wychowaniu (kierunek psychologia)
  • Stanisław Roszczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Wydziału Zarządzania (kierunki ekomiasto i zarządzanie miastem)
  • Aleksandra Kocik z Wydziału Filologicznego (kierunek logopedia z audiologią)
  • Mateusz Pietras z Wydziału Filozoficzno-Historycznego (kierunek historia)
  • Agata Becherka z Wydziału Filologicznego (kierunek filologia polska) 
  • Mateusz Sobociński ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości)

Rozpoczynamy drugą edycję programu Ambasador #UniLodz!

Eksperci i goście UŁ komentują – Wielkanoc, inflacja, nastroje po zimie

prof. Dorota Merecz-Kot podczas nagrania z dziennikarzamiprof. Dorota Merecz-Kot

Na każde spotkanie zapraszamy ekspertów UŁ, którzy w rozmowach z dziennikarzami udzielają wypowiedzi. Tym razem w kontekście zbliżającej się Wielkanocy, zarówno pod względem tradycji, jak i finansów oraz wiosny – psychiki i nastrojów, jakie towarzyszą nam po zimie.

  • dr Łukasz Kutyło (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, socjologia duchowości) 
  • dr Damian Kasprzyk (Wydział Filozoficzno-Historyczny, tradycje wielkanocne)
  • prof. Dorota Merecz-Kot (Wydział Nauk o Wychowaniu, cykl „Czwartki z psychologią”, nastroje na wiosnę, jak sobie z nimi radzić, psychika po zimie) 
  • prof. Piotr Krajewski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ile będzie nas kosztować Wielkanoc? Inflacja – zarobki/porównanie) 

prof. Piotr Krajewski podczas nagrania z dziennikarkąprof. Piotr Krajewski

Kolejne spotkanie z dziennikarzami już w kwietniu

Idea śniadań prasowych zakłada regularne spotkania z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni, w miejscu sprzyjającym rozmowom ze smacznym jedzeniem przy kawie. To także okazja do wymiany zdań i dzielenia się pomysłami, które często wynikają spontanicznie. 

Fotorelacja

Tak było na poprzednich śniadaniach prasowych UŁ

Materiał: Iwona Ptaszek-Zielińska, fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Komunikacji i PR

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.