Rekordowa VI edycja Programu UŁ „Zdolny uczeń – świetny student”

Program Uniwersytetu Łódzkiego „Zdolny uczeń-świetny student” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. W roku akademickim 2022/2023 zgłosiła się do niego rekordowa liczba 230 uczniów z 30 szkół z Łodzi i województwa łódzkiego.

Warto podkreślić, że obok łódzkich liceów, tradycyjnie współpracujących z UŁ, do programu dołączyły także dwa licea z innych dużych ośrodków akademickich, tj. z Warszawy (w tym roku po raz drugi) i z Poznania (po raz pierwszy). Po raz pierwszy program realizowała Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim. Z sukcesem program realizowało i ukończyło 175 uczniów na wszystkich Wydziałach UŁ. 

Liczba uczniów, którzy przystąpili i realizowali program na poszczególnych Wydziałach UŁ w roku akademickim 2022/2023:

 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ – 34 uczestników
 2. Wydział Chemii UŁ – 26 uczestników
 3. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ    – 15 uczestników
 4. Wydział Prawa i Administracji UŁ – 25 uczestników
 5. Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ – 18 uczestników
 6. Wydział Matematyki i Informatyki UŁ – 6 uczestników
 7. Wydział Filologiczny UŁ     – 12 uczestników
 8. Wydział Zarządzania UŁ – 7 uczestników
 9. Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ – 8 uczestników
 10. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ – 1 uczestnik
 11. Wydział Nauk Geograficznych UŁ – 10 uczestników
 12. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ – 11 uczestników
 13. Filia Tomaszów Mazowiecki – 2 uczestników

Po raz pierwszy obowiązki koordynatora wydziałowego pełnili: dr Anetta Gajda – Wydział Filologiczny UŁ, dr hab. Andrzej Śmiałkowski – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ i dr Joanna Mikołajczyk – Wydział Prawa i Administracji UŁ. 

Wszystkie projekty na poszczególnych wydziałach miały charakter naukowo-badawczy. Uczestnicy „Zdolny uczeń-świetny student” korzystali zarówno z  indywidualnych konsultacji z nauczycielami akademickimi, jak i z wybranych zajęć dydaktycznych, seminariów, projektów badawczych itp. Wszystkie działania miały  na celu rozwój intelektualny, jak i społeczny młodych ludzi. 

W programie „Zdolny uczeń-świetny student” miałam pod opieką jedną uczennicę. Realizowałyśmy projekt w obszarze komunikacja w biznesie. Zdecydowałyśmy się pracować konkretnie nad tematem public relations. Po etapie dociekań teoretycznych, przyszła kolej na badanie - i tutaj otworem stanęły drzwi Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego. Uczennica spędziła w CK i PR dwa dni, podczas których poznawała tajniki pracy dużego biura zarządzającego komunikacją i wizerunkiem uczelni - obserwowała, prowadziła szereg rozmów z poszczególnymi pracownikami biura, miała również możliwość wziąć czynny udział w działaniach biura.

– opowiada dr Dominika Byczkowska-Owczarek, adiunkt, Katedra Socjologii Kultury, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, opiekunka Joanny Barczyńskiej z XXVI LO w Łodzi.

W porównaniu do poprzednich edycji należy zauważyć dynamiczny rozwój programu „Zdolny Uczeń Świetny Student”.  Niewątpliwie przyczynia się do tego atrakcyjna i różnorodna oferta tematyczna, obejmująca wiele aktualnych zagadnień oraz ogromne zaangażowanie pracowników dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Uroczyste seminarium podsumowujące VI edycję Programu ZUŚŚ odbyło się 15 i 16 czerwca br. Swoje prace zaprezentowała rekordowa liczba 85 absolwentów programu ze wszystkich wydziałów UŁ.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ