REFLEKSYJNOŚĆ: KLUCZ DO ROZUMIENIA ANTROPOLOGII

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej, której organizatorami są Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi.

Pretekstem do spotkania i wspólnej debaty jest 25-lecie wydania książki Profesor Katarzyny Kaniowskiej – „Opis – klucz do rozumienia kultury”.

Konferencja odbędzię się w Łodzi w dniach 13-14 listopada 2024 r.

Szczegółowy opis wydarzenia wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na: www.refleksyjnosc.uni.lodz.pl 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 20 września 2024 r.