Publiczne kolokwium habilitacyjne dr. Konrada Szocika

SZANOWNI PAŃSTWO!            

 

Komisja Habilitacyjna, powołana w dniu 21.12.2023 r., postanowieniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia i filozofia, podaje do wiadomości, że 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się w trybie zdalnym, w aplikacji MS Teams, kolokwium habilitacyjne o charakterze publicznym w zakresie osiągnięć naukowych

Dr. Konrada Szocika. Osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego - monografia: „The bioethics of space exploration: human enhancement and gene editing in future space missions”

 

Skład Komisji Habilitacyjnej:

Przewodniczący:

  • prof. dr hab. Jacek Wojtysiak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzenci:

  • ks. prof. dr hab. Grzegorz Hołub - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL  - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • dr hab. Monika Michałowska, prof. UMED  -  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Członek komisji:

Sekretarz:

 

Dokumenty habilitacyjne dr. Konrada Szocika wraz z recenzjami umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym będzie możliwe jedynie w trybie zdalnym, w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłaszanie się mailowo na adres: jolanta.matczak@uni.lodz.pl do dnia 7.04.2024 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLOKWIUM!