Publiczne kolokwium habilitacyjne dr. Andrzeja Kobusa

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Komisja Habilitacyjna powołana w dniu 26.10.2023 r. postanowieniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie historia podaje do wiadomości, że 8 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 12.00 w budynku Instytutu Historii UŁ przy ul. Kamińskiego 27a odbędzie się kolokwium habilitacyjne o charakterze publicznym w zakresie osiągnięć naukowych

 

dr. Andrzeja Kobusa 

Osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego - monografia: „Underground za drutami. Nieformalne ruchy młodzieżowe w PRL i wybranych krajach bloku wschodniego (1980-1989), Łódź 2023”

 

Skład Komisji Habilitacyjnej:

Przewodniczący:

  • prof. dr hab. Mariusz Wołos - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Józef Brynkus, prof. UKEN - Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr hab. Filip Musiał, prof. AIK – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Andrzej Szpociński – Instytut Studiów Politycznych PAN

Członek:

Sekretarz:

 

Dokumenty habilitacyjne dr. Andrzeja Kobusa wraz z recenzjami umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLOKWIUM!