Publiczne kolokwium habilitacyjne dr Adrianny Szczerby

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Komisja Habilitacyjna powołana w dniu 26.10.2023 r. postanowieniem Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia i filozofia podaje do wiadomości, że 20 marca 2024 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (I piętro, sala 103) przy ul. Kamińskiego 27a w Łodzi odbędzie się kolokwium habilitacyjne o charakterze publicznym w zakresie osiągnięć naukowych

 

Dr Adrianny Szczerby Osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego - monografia: „Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) geneza, działalność, znaczenie”

 

Skład Komisji Habilitacyjnej:

Przewodniczący:

  • prof. dr hab. Jerzy Piekalski - Uniwersytet  Wrocławski

Recenzenci:

  • dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAE PAN – Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
  • prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Witold Świętosławski – Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Jacek Lech - professor emeritus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Warszawie

Członek komisji:

Sekretarz:

 

Dokumenty habilitacyjne dr Adrianny Szczerby wraz z recenzjami umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Łódzkiego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLOKWIUM!