Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Olgi Jagnickiej

Szanowni Państwo!

 

Przewodniczący i Komisja ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie historia, uprzejmie informują, że w środę, 15 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego (I piętro, s. 103) Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, której autorem jest

 

mgr Olga Jagnicka "Sacrum we współczesnej sztuce polskiej wobec przemian społeczno-historycznych w latach 1945-1989"

 

Promotor:

 

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Waldemar Deluga, Uniwersytet Ostrawski w Czechach
  • prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, Uniwersytet Warszawski

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, a streszczenie rozprawy i recenzje zamieszczone są na stronie Wydziału Filozoficzno-Historycznego: www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/procedury

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w obronie!