Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Marcela Bartczaka

Szanowni Państwo!

 

Przewodniczący i Komisja ds. Stopni Naukowych w dyscyplinach archeologia i filozofia, uprzejmie informują, że w poniedziałek,25 września 2023 r., o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym, której autorem jest

 

mgr Marcel Bartczak „Public archeology we współczesnej Polsce na tle porównawczym”

 

Promotor:

Recenzenci:

  • dr hab. Tadeusz Grabarczyk, professor emeritus Uniwersytetu Łódzkiego
  • dr hab. Marcin Wąs, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

 

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym: stacjonarnym oraz zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams zapewniającej publiczny dostęp do obrony i umożliwiającej uczestnikom bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie prosimy kierować na adres: filhistfin@uni.lodz.pl.

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, a streszczenie rozprawy i recenzje zamieszczone są na stronie Wydziału Filozoficzno-Historycznego: https://www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/procedury

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w obronie!